Katriina, 24, löysi polun yrittäjyyteen Dilan palvelujen kautta

Kuva: Sanni Lahti

Katriina Moilanen, 24, on ollut monessa Dilan toiminnassa mukana. Viimeisimpänä hän osallistui tänä keväänä kansainväliselle yrittäjyyskurssille, jonka kautta hän kehitti omaa vastuullisiin vaatteisiin keskittyvää yritysideaa ja tuli lopulta valituksi mentorinsa avulla nuoreksi suunnittelijaksi päijäthämäläisen Aatekaappi ry:n kesämyymälään. Dilalla tuetaan nuoria monipuolisesti löytämään oma unelmansa ja työntekijät poluttavat palveluista toiseen asiakkaita, kun tunnistavat henkilökohtaisia tarpeita ja vahvuuksia.

Unelmakartan avulla alkoi matka intohimon löytämiseen

Alun perin ihmisläheisyys sai Katriinan aloittamaan opinnot lastenohjaajaksi Diakoniaopistolla, mutta hän ei kuitenkaan kokenut alaa omakseen, vaikka nauttikin opiskelusta Dila-korttelissa. Erityisesti opiskelijateatteri Theatrum Olgan teatteritoiminta innosti nuorta opiskelijaa. Opinnot auttoivat Katriinaa rikkomaan ennakkoluuloja Dilaa kohtaan. Hänellä muodostui käsitys Dilasta, että siellä halutaan antaa yhteisölle mahdollisuuksia ja tukea jokaista eri elämäntilanteessa olevia. Tie vei kuitenkin toisaalle aloittamaan muita opintoja, mutta mutkan jälkeen edessä oli jälleen paluu takaisin Lahteen ja Dilaan kuntouttavaan työtoiminta Mahikseen. Katriina koki, hän on saanut Dilalta monipuolisesti niin työ- kuin elämäntaitoja.

”Meillä oli tosi mukava ohjaaja ja hyvä ryhmä, jonka kanssa pohdittiin taiteen menetelmin omia unelmiamme ja tulevaisuuttamme. Tein unelmakartan, joka avasi uusia ajatuksia nostaen mieleeni hyvän elämän palikoita, kuten ystävät, hyvä ruokavalio ja liikunta. Myöhemmin, kun olen tehnyt sen uudestaan, on sieltä alkanut löytymään enemmän ammatillisempaa puolta, etenkin omista mielenkiinnon kohteista syntyviä asioita vaatteiden tekoon liittyen. Mahiksen aikoihin aloin virkata, sillä olin peruskoulussa sitä opetellut. Tein sitä monta tuntia päivässä ja syntyi rakkaus virkkaamiseen, tuotteita syntyi paljon, jopa niin paljon, etten itse niitä kyennyt käyttämään. Siitä syntyi idea, että niitä voisi myydä.”, kertoo Katriina

Dilan palvelujen kautta kohti yrittäjyyttä

Useassa paikassa tunnistettiin Katriinan kiinnostus ja soveltuvuus ohjaajaksi. Hän kiersikin monia eri hankkeita etsien omaa juttuaan, ja kaikista hankkeista hän sai jotain hyviä oppeja ja eväitä hahmottamaan omaa unelmaansa. Katriina osallistui Hämeen malli -hankkeeseen, jonka tavoitteena on ratkoa Hämeen alueen työttömyystilannetta kehittämällä uutta työ- ja koulutuskokeilumallia. Hämeen malli -hankkeen ohjaajat tunnistivat Katriinan intohimon käsitöihin ja kannustivat häntä hakemaan mukaan yrittäjyyskurssille.

”Poweria-hankkeessa alun perin minua pyydettiin vertaisohjaajaksi ja kuntouttavassa työtoiminnassa Lahden kaupungilla olin käsitöitä tekemässä, jossa minua myös opastattiin ohjaajaksi. Sitten olin työkokeilussa Rauli-hankkeessa, jossa oli elämäntapaohjausta. Siellä minulle tarjottiin mahdollisuus tutustua Dilan Hämeen malli -hankkeeseen, jossa minulle vinkattiin pian alkavasta yrittäjyyskurssista. Osallistuin kurssille avoimin mielin, vaikkakin mielikuva yrittäjyydestä oli raskas. Kurssi kuulosti kuitenkin matalan kynnyksen mahdollisuudelta tutustua aiheeseen. Onneksi osallistuin, sillä kynnys madaltui paljon kohti yrittäjyyttä, erityisesti kevytyrittäjyyttä, joka on itselleni tämän hetken tavoite.”, kuvailee Katriina.

 

Yrittäjyyskurssi (Social Business Academy), johon Katriina osallistui on 18–24-vuotiaille nuorille suunnattu. Koulutuksen pääpaino on yhteiskunnallisessa yrittäjyydessä, jossa yrittäjyyden avulla pyritään samalla parantamaan maailmaa. Koulutuksen kuuluu myös opintomatka Baltiaan ja verkostoituminen hankekumppanimaa Latvian nuorten kanssa. Kurssilla tavattiin paikan päällä toisia opiskelijoita kahden päivän ajan ja työstettiin omia yritysideoita.

”Siellä oli useita asiantuntijoita ja yrittäjiä kertomassa aiheesta ja siellä heijasteltiin omaa lähtökohtaa. Sen jälkeen alettiin työstää omia yhteiskunnallisia yritysideoita. Läsnäolopäivien jälkeen jatkettiin nettialustalla yhdessä ideoiden työstämistä. Kurssin koen antaneen rohkeutta ja uuden oppimisen kykyä, sekä rohkeutta käyttää englannin kieltä.”

Opintomatkan jälkeen yrittäjyyskurssi jatkui mentorivaiheella, jossa jokaiselle yritysidean kehittäneelle etsittiin oman alan mentori (alan kokenut opastaja), joka auttoi nuorta askeleissa eteenpäin. Mentorin avulla avautui myös mahdollisuus päästä kokeilemaan konkreettisesti yrittäjyyden ensiaskeleita.

”Oma mentorini on Riikka Flink, jolla on vahva osaaminen vaatealalta. Olemme tavanneet livenä muutamia kertoja ja hän on auttanut minua erityisesti tuotteistamisessa. Riikan kokemus on auttanut hahmottamaan, mitkä tuotteet ovat oikeita myyntiin, samoin Riikalta olen saanut näkökulmaa tuotteiden hinnoitteluun. Olen oppinut arvostamaan omaa työtäni tätä kautta ja siten hinnoittelemaankin sitä sen mukaisesi. Virkkaaminen eli käsityö vie monia tunteja.”, Katriina kuvailee.

Katriinan yrittäjyysmatka on edennyt konkreettiseen vaiheeseen. Heinäkuussa hän osallistuu ensimmäistä kertaa Aatekaapin myymälätoimintaan ja pääsee myymään tuotteitaan yrittäjänä. Myyntityöstä hänelle on jo kertynyt kokemusta aikaisemmin. Eniten kesässä hän odottaa innolla sitä, miten ihmiset ottavat hänen työnsä vastaan, sekä sitä, että hän pääsee tapaamaan muita käsityöyrittäjiä ja oppimaan heiltä lisää alasta.

Kuva: Sanni Lahti

Mistä osaaminen ja motivaatio vaatteiden suunnitteluun syntyvät?

Katriina Moilanen kertoo uskovansa kestävään muotiin, koska hän arvostaa luontoa ja työn arvoista palkkaa. Yhteiskunnallinen ja arvopohjainen yrittäjyys eivät tarkoita, etteikö yrittäjyydellä voisi tienata. Keskeistä on omien arvojen mukainen liiketoiminta ja halu parantaa yhteiskuntaa tai ympäristön tilaa tavalla tai toisella.

”Mentorini kanssa pohdimme arvojani yrittäjänä, joista erityisesti nousee oman ajan arvostaminen, ystävällisyys ja arvon tuottaminen, jota voin tuottaa omilla käsitöilläni toisille. Haluan myös olla osa sitä, että ihmiset pystytään vaatettamaan eettisesti ja tyylikkäästi.”, pohtii Katriina.

Pohja käsityöosaamiseen on syntynyt peruskoulusta, mutta sen lisäksi Katriina on kehittänyt omatoimisesti osaamistaan eteenpäin esimerkiksi katsomalla Youtubesta vinkkejä. Tällä hetkellä Katriina osaa virkata monenlaisia tuotteita.

”Voin sanoa, että olen itseoppinut käsityöläinen. Koulun käsityötunneilta tulee pohja, mutta paljon olin unohtanut, kun taas innostuin virkkaamisesta. Sipulipussin teko opetettiin peruskoulussa ja oli ensimmäinen virkkaamani asia. YouTubesta olen harrastuksen aloitettuani opetellut vaatteiden virkkaamista. Virkkaan vyölaukkuja ja kasseja, joihin tulee sisävuori ja tätä kautta olen saanut tutustua ompelemiseenkin jo etukäteen. Tuotteiden tekeminen on itseäni jopa lähempänä kuin uusien tuotteiden suunnittelu.”, kertoo Katriina.

Dilan palveluiden kautta jokainen voi löytää oman juttunsa ja tunnistaa vahvuutensa. Matalan kynnyksen palveluihin on helppo päästä mukaan: ottamalla yhteyttä hankkeiden yhteyshenkilöihin saa lisätietoa toiminnasta ja sitä kautta pääsee mukaan toimintaan.

Katriina haluaa vielä kaikille nuorille lähettää seuraavat terveiset:

”Kannustan kokeilemaan kaikkia tarjolla olevia ideoita ja osallistumaan myös erilaisille kursseille! Näin tuen kautta voi perehtyä uusiin asioihin ja oppia uutta itsestään ja omista vahvuuksista, sekä intohimon kohteista.”

Kuva: Sanni Lahti

Teksti: Jari Toivonen, projektikoordinaattori & Anu Kallio, valmentaja