Julkaisut

Julkaisut-sivulla julkaisemme Lahden Diakoniasäätiön julkaisusarjassa julkaistuja teoksia sekä DILAn kehittämishankkeissa tuotettuja julkaisuja, DILAn kanssa yhteistyössä toteutettuja opinnäytteitä sekä muita julkaisuja.

Lahden Diakoniasäätiön julkaisusarja

Lahden Diakoniasäätiön julkaisusarjassa julkaistaan tutkimuksia, raportteja ja selvityksiä, oppimateriaaleja ja opinnäytetöitä.

Opinnäytteet

Projektijulkaisut

 • Malm Marjo ja Vaattovaara Mirva (2023): KotiKummit – vapaaehtoistoiminnalla iloa ja hyvinvointia ikäihmisten arkeen. Teoksessa Vapaaehtoistoimintaa ikäihmisten ehdoilla. Platan Outi ja Lahikainen Eve (toim.). Kansalaisareenan julkaisuja 1/2023.
 • Matka osallisuuteen: Osallisuuden edistämisen menetelmiä nuorten aikuisten kanssa työskenteleville -työkirja. ASKELMAT – Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä -hankkeessa kootun työkirjan taustalla on ollut ajatus kolmannen sektorin palveluiden ja toimijoiden kokoamisesta yhteen osallisuuspolulle, jota täsmätyökykyinen nuori kulkee kohti työtä tai opiskelua. Työkirja esittelee hankkeessa tehtyä kehittämistyötä sekä hankkeessa pilotoituja hyviä käytänteitä. Kirja on tarkoitettu erityisesti nuorten aikuisten parissa työskenteleville ammattilaisille, mutta sen sisältöjä voidaan hyödyntää myös muiden asiakas- ja ikäryhmien parissa tehtävässä työssä.
 • Arjen apu_Arkipäivän kohtaamisia ja tukea / 2022: Arjen apu– hankkeen loppujulkaisu. Arjen apu (09/2020-12/2022) oli LAB-ammattikorkeakoulun, Lahden Diakonialaitoksen (Dila) ja Sylvia-Koti yhdistys ry:n Kaupunkikylä-yksikön yhteishanke. Lahden Diakonialaitos vastasi vapaaehtoistoimintamallin kehittämisestä hankkeessa.
 • Ymmärrys, ystävällisyys ja yhteys – Työkirja valmentavasta työkokeilusta / 2022: Työkirjassa esitellään valmentavan työkokeilun pilotointiajan kokemuksia niin työntekijän kuin nuorten näkökulmasta sekä käytettyjä menetelmiä. Valmentavan työkokeilun mallissa pienryhmätoiminnan ja vahvan vertaistuen sekä vertaisuuden avulla tuettiin nuorten itseluottamusta, uskoa tulevaisuuteen ja samalla luotiin konkreettisia ja realistisia tulevaisuuden jatkopolkuja. Valmentavaa työkokeilua pilotoitiin ajalla 1.6.2021-31.5.2022 Päijät-Hämeen
  liiton AKKE-rahoituksen ja Lahden Diakoniasäätiön omarahoituksen avulla.
 • Tukea vapaaehtoisuuteen loppujulkaisu / 2021: Työkaluja tuettuun vapaaehtoistoimintaan. TUEN TIMANTTI- mahdollistajan työkalupakki tuettuun vapaaehtoisuuteen
 • Kotoa kotiin -toimintamalli naisten kotoutumisen tukena / 2021: Kotoa kotiin -hankkeessa kehitettiin vuosina 2019-2021 naisten kotoutumista tukeva Kotoa kotiin -toimintamalli. Toimintamalli sisältää suomen kielen oppimista tukevan ryhmätoiminnan ja vertaistukea mahdollistavan vapaaehtoistoiminnan. Toiminta on suunnattu kotoutumispolkunsa alkuvaiheessa oleville naisille ja se on kehitetty kokeilujen sekä osallistujien palautteen pohjalta.
 • Kokemuksia tulevaisuusvalmennuksesta / 2021:
  Kokemuksia tulevaisuusvalmennuksesta-työkirjassa tulevaisuusvalmentaja Petra Partanen-Sainio (sosionomi AMK) esittelee kehittämistyön tuloksia ja kertoo omia sekä valmennuksessa mukana olleiden nuorten kokemuksia pilotointimatkan varrelta. Julkaisun tavoitteena on tuoda tulevaisuusvalmennusmalli kaikkien nuorten parissa työskentelevien saataville ja tehdä näkyväksi sitä, millaista tukea nuoret kaipaavat matkallaan kohti työelämää. Tulevaisuusvalmennusmallin pilotointi on osoittanut toiminnan olevan vaikuttavaa ja sillä on pystytty tukemaan nuorten kiinnittymistä työpajajakson jälkeen alkaneisiin opintoihin. Tulevaisuusvalmennusmallin pilotointi toteutettiin ajalla 1.8.2020-31.7.2021 Osuuskunta Tradekan ja Lahden Diakoniasäätiö sr:n rahoituksella. Tulevaisuusvalmennuksesta juurrutettiin kiinteä osa sote-työpaja Stoorin tarjoamaa valmennusta 1.8.2021 alkaen.
 • Keke-työkirja / 2021:
  Keke-työkirjassa on koottu monipuolisesti menetelmiä, joiden avulla nuorten kanssa voi työstää kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen teemoja. Keke-työkirjaa voi hyödyntää nuorisotalotyössä, oppilaitoksissa, nuorten työpajatoiminnassa tai missä tahansa nuorten kanssa käytävien keskustelujen moottorina. Keke-työkirjan on koonnut taiteen maisteri Laura Mellanen ja se toteutettiin osana Nuorten kestävän kehityksen työpaja -kehittämishanketta (1.8.-31.12.2020) jota rahoittivat Ympäristöpääkaupunki -ohjelma, Lahden seurakuntayhtymä ja Lahden Diakoniasäätiö sr.
 • Tuettu vapaaehtoistoiminta Lahdessa / 2020:
  Julkaisussa on kuvattu ESR-rahoitteisessa Tuettu vapaaehtoistoiminta Lahdessa -hankkeessa kehitetty tuetun vapaaehtoistoiminnan toimintamalli.

Videot