DIGI-paja – nuorten digityöelämävalmiuksien kehittäminen

Työelämävalmiuksia ja digikansalaisuutta DIGI-työpajalla

DIGI-paja -kehittämishankkeessa vahvistetaan päijäthämäläisten alle 29-vuotiaiden nuorten digityöelämävalmiuksia ja digikansalaisuutta. Hankkeessa kehitetään nuorten DIGI-pajan toimintamalli, johon nuoret voivat kiinnittyä työkokeilijoina tai vapaaehtoisuuden periaatteella. Hankkeen aikana kehitetään myös Dilakorttelin verkkokauppa. Nuoria valmennetaan digityöelämätaitojen kehittämisessä sekä kohti työ- ja opiskelupaikkaan kiinnittymisessä. DIGI-pajan nuoret kehittävät ja ylläpitävät eettisen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaan rakennettua verkkokauppaa.

DIGI-paja toimii ESR-rahoitteisesti ajalla 1.10.2021-31.7.2023, osana REACT-EU-välinettä. DIGI-pajalle tullakseen ei tarvitse olla minkäänlaista osaamista digitaalisista palveluista tai ohjelmista. Pajalle tullaan oppimaan uutta ja kasvattamaan omaa osaamistaan työ- tai opiskeluelämän tarpeisiin. Pajalla pääsee hyödyntämään jo olemassa olevaa osaamista erilaisten työtehtävien ja projektien kautta. Lab- ammattikorkeakoulu toteuttaa pajajakson aikana digitaitojen kartoitusta sekä niiden pohjalta suunniteltuja digitaitopajoja.

Lisätietoja:

DIGI-paja sijaitsee Dilakorttelissa osoitteessa Ahvenistonkatu 2 (käynti sisäpihalta).

Projektipäällikkö Suvi Immonen
044 730 0533
suvi.immonen@dila.fi
Discord: Suvi#4084

Digivalmiuksien kehittäjä Teemu Mäkelä
044 772 5291
teemu.makela@dila.fi
Discord: Teemu#9367