DIGI-paja – nuorten digityöelämävalmiuksien kehittäminen

Työelämävalmiuksia ja digikansalaisuutta DIGI-työpajalla

(In English below)

DIGI-paja -kehittämishankkeessa vahvistetaan päijäthämäläisten alle 29-vuotiaiden nuorten digityöelämävalmiuksia ja digikansalaisuutta. Hankkeessa kehitetään nuorten DIGI-pajan toimintamalli, johon nuoret voivat kiinnittyä työkokeilijoina tai vapaaehtoisuuden periaatteella. Hankkeen aikana kehitetään myös Dilakorttelin verkkokauppa. Nuoria valmennetaan digityöelämätaitojen kehittämisessä sekä kohti työ- ja opiskelupaikkaan kiinnittymisessä. DIGI-pajan nuoret kehittävät ja ylläpitävät eettisen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaan rakennettua verkkokauppaa.

DIGI-paja toimii ESR-rahoitteisesti ajalla 1.10.2021-31.7.2023, osana REACT-EU-välinettä. DIGI-pajalle tullakseen ei tarvitse olla minkäänlaista osaamista digitaalisista palveluista tai ohjelmista. Pajalle tullaan oppimaan uutta ja kasvattamaan omaa osaamistaan työ- tai opiskeluelämän tarpeisiin. Pajalla pääsee hyödyntämään jo olemassa olevaa osaamista erilaisten työtehtävien ja projektien kautta. Lab- ammattikorkeakoulu toteuttaa pajajakson aikana digitaitojen kartoitusta sekä niiden pohjalta suunniteltuja digitaitopajoja.

The DIGI workshop

The DIGI-workshop supports people below the age of 29 from the Päijät-Häme region to develop digital work skills. The young people can take part in the program as interns or volunteers. The participants are supported in developing digital skills for work and in gering towards work or studies. Part of the program includes creating a webstore for Dila. Participation in the program does not require any prior experience in digital services or programs. During the program he LAB university performs digital skills surveys and digital skills training based on the survey results.

The programs Is supported by the European Social Fund and is part of the REACT-EU program.

Lisätietoja:

DIGI-paja sijaitsee Dilakorttelissa osoitteessa Ahvenistonkatu 2 (käynti sisäpihalta).

Projektipäällikkö Hanna Saari
044 730 0533
hanna.saari@dila.fi
Discord: HannaS#0736

Digivalmiuksien kehittäjä Teemu Mäkelä
044 772 5291
teemu.makela@dila.fi
Discord: Teemu#9367