Kuntouttava työtoiminta Mahis

Kuntouttava työtoiminta Mahis

(In English below)

Mahiksessa pääset tutustumaan mm. eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten parissa työskentelyyn. Sinulla on myös mahis osallistua monipuolisesti Dilakorttelin yhteisiin toimintoihin.

Mahis on tarkoitettu kaikille työikäisille eli 18-64 -vuotiaille, jotka täyttävät lain kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) määrittämät kriteerit. Voit tehdä Mahiksessa 1-4 toimintapäivää viikossa. Tavoitteena on edistää osallistujien elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle. Kuntouttava työtoiminta sovitetaan yksilöllisesti oman työ- ja toimintakykysi sekä osaamisesi mukaan. Jokaisen henkilökohtaiset tavoitteet määritellään aktivointisuunnitelmassa tai monialaisessa työllistymissuunnitelmassa, joka laaditaan yhteistyössä asiakkaan, TE-palveluiden ja PHHYKY:n sosiaalihuollon kanssa.

Erilaisia Mahiksia:

  • Ryhmävalmennus
  • Avustavat työtehtävät esim. päiväkodissa, nuorisotyössä ja ikääntyneiden hoivatyössä
  • Erilaisten ja eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyö
  • Kierrätystehtävät

Mahiksessa sinua autetaan omien tulevaisuuden suunnitelmiesi, koulutussuunnitelmien tai työllistymissuunnitelmien kanssa. Olet lämpimästi tervetullut meille juuri sellaisena kuin olet!

Kuntouttavan työtoiminnan omavalvontasuunnitelma (päivitetty 12.2.2024)

The rehabilitative work program Mahis

 Mahis is aimed at people of working age, between the age of 18 and 64, who fit the legal requirements for rehabilitative work programs (189/2001). The program offers the possibility to practice work among different age groups, one to four times a week. The aim is to enhance the participants’ life skills and create premises for employment. The rehabilitative program is individually designed to fit each participant’s needs and abilities. In collaboration with the TE-services, social care services and the participant themselves, we help create a personal set of goals and employment plan. Our work practice opportunities include group couching, work practice in, childcare, youth work or elderly care, guidance work, recycling work.

Ota meihin yhteyttä

Dilakorttelin sosiaaliohjaaja
044 4011 134
noora.ottelin@dila.fi

Mahiksen toimintaa voit seurata Instagramissa: dilan_tyollisyyspalvelut

Mahiksen käyntiosoite on Sibeliuksenkatu 6A, 15110 Lahti. Sisäänkäynti katutasosta, liukuovista. Tila on esteetön.