Askelmat – Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä

Apua ja tukea ASKELMAT – osallisuuspolun avulla osatyökykyisille nuorille

ASKELMAT – hankkeen avulla haetaan ratkaisuja 18-29-vuotiaiden nuorten työ- tai opiskelupolun löytämiseksi niiden nuorten osalta, joilla työllistyminen ei ole mahdollista ilman pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista työ- ja toimintakyvyn tukemista.Hankkeessa selkiytetään osatyökykyisten, työelämän ulkopuolella olevien nuorten palvelupolkuja ja kehitetään kolmannen sektorin palvelukokonaisuutta ja yhteistyöverkostoja työllistymisen tueksi. Tavoitteena on nostaa esiin vaikeimmin työllistyvien henkilöiden potentiaalityömarkkinoilla, tukea heidän voimavarojaan sekä koota tietoa, jonka avulla työyhteisöt saavat valmiuksia täsmätyökykyisten nuorten työllistämiseen.

ASKELMAT – hanke on Lahden Diakonialaitoksen, Harjulan Setlementti Ry:n ja LAB ammattikorkeakoulun yhteistyöhanke ja sillä selkiytetään osatyökykyisten nuorten palvelupolkuja sekä kehitetään kolmannen sektorin palvelukokonaisuutta ja yhteistyöverkostoja nuorten osatyökykyisten työllistymisen tueksi. Hankkeessa yhteiskehitetään Lahden kaupungin alueella toimivien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa portaittain etenevä työllisyyttä kohti johtava askel askeleelta -osallisuuspolku, joka motivoi nuorta ja tuo nuorelle vastuuta askel askeleelta enemmän. Hankkeella halutaan nostaa esiin vaikeimmin työllistyvien henkilöiden potentiaali työmarkkinoilla sekä tukea heidän voimavarojaan. ASKELMAT toimii ESR-rahoitteisesti ajalla 1.5.2021-31.3.2023.

ASKELMAT – hanke auttaa nuorta löytämään juuri hänelle soveltuvan etenemispolun yksilöllisen tuen avulla. Työntekijä auttaa nuorta valitsemaan juuri hänelle soveltuvia ratkaisuja jatkopoluttaen nuoren Lahden Diakonialaitoksen omiin palveluihin (esim. työllisyyspalveluiden palvelutarjooma tai Tukea vapaaehtoisuuteen -hanke) tai Harjulan Setlementin palveluihin.

Lisätietoja

Projektikoordinaattori Kiia Saarikivi
044 7132 029
kiia.saarikivi@dila.fi