Lahden Diakonialaitoksen ilmoituskanava

Toimintamme eettisyyden ja vastuullisuuden varmistamiseksi olemme ottaneet käyttöön ilmoituskanavan, johon voit tehdä nimettömästi ilmoituksen mahdollisesta väärinkäytöksestä tai työpaikkamme sääntöjen rikkomisesta.

Haluamme toimintakulttuurimme olevan avoin, turvallinen ja luottamusta herättävä. Joten meille on tärkeää, että sääntöjen rikkominen ja epäeettinen käyttäytyminen tulevat ilmi sekä käsitellyiksi asianmukaisesti.

Whistleblowing- eli ilmoittajansuojelulaki (laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta) edellyttää väärinkäytöksistä ilmoittavien henkilöiden suojelua. Tätä tarkoitusta varten on Dilalle perustettu ilmoittajakanava, johon on mahdollista ilmoittaa työnsä yhteydessä havaitsemastaan tai perustellusti epäilemästään väärinkäytöksestä, rikkomuksesta tai rikoksesta nimettömänä.

Ilmoitus voi liittyä epäilyyn tai todelliseen tietoon rikkomuksesta esimerkiksi seuraavilla aloilla:

Julkinen tarjouskilpailu/tarjous
Rahanpesu ja terrorismin rahoitus
Verkko- ja tietojärjestelmien yksityisyyden suoja ja turvallisuus

Kuluttajansuoja

Talousrikollisuus, kuten kavallus, varkaus, lahjonta, petos ja väärentäminen

Hakkerointi, salakuuntelu, muiden välisten keskustelujen tallentaminen jne.

Kirjanpito- ja verolainsäädännön rikkominen jne.

Salassapitovelvollisuuden rikkominen

Lakisääteisen toimintavelvollisuuden rikkominen

Voimankäyttöä koskevien sääntöjen rikkominen

Vakaat ja toistuvat oikeusperiaatteiden loukkaukset

Kansalaisten ja kumppaneiden tahallinen huijaaminen

Fyysinen ja henkinen väkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö tai törkeä häirintä esimerkiksi rodun, sukupuolen, kielen, varallisuuden, kansallisen tai sosiaalisen alkuperän tai poliittisen tai uskonnollisen taustan vuoksi

Ammattistandardien rikkomus, joka saattaa vaarantaa esimerkiksi ihmisten turvallisuuden ja terveyden

Heitteillejättö

Vakava tai toistuva työpaikan sisäisten ohjeiden rikkominen koskien esimerkiksi työmatkoja, lahjoja ja talousraportointia

IT-toimintaan tai IT-järjestelmän hallintaan liittyvät vakavat virheet ja vakavat väärinkäytökset

Ilmoituskanavaa ei tule käyttää toisen henkilön perusteettomaan tai tahalliseen vahingoittamiseen, eikä sitä ole tarkoitettu asiakaspalautteen, laskutusasioiden tai palvelun ehtoihin liittyvien asioiden ilmoittamiseksi. Kanavaan ei tule myöskään ilmoittaa rikkomuksia, jotka koskevat tehostetun palveluasumisen yksiköitä. 

dila_logo