Kotoa kotiin

Osallisuutta ja hyvinvointia vahvistavaa vertaistukea maahanmuuttajanaisille

 

Kotoa kotiin -hanke on päättynyt. ankkeessa luotiin vapaaehtoistoiminnan malli, jonka avulla rekrytoitiin ja perehdytettiin pidempään Suomessa olleita maahanmuuttajataustaisia sekä kantasuomalaisia vapaaehtoisia toimimaan mentoriparina maahanmuuttajanaisten kotoutumisen tukena. Hankkeessa kehitettiin materiaalia ja välineistöä vapaaehtoissuhteen tueksi.

Kotoa kotiin -hanke toteutti ryhmätoimintaa kotoutumisajalla oleville arabian-, darin-, kurdin- ja thaikielisille naisille. Vapaaehtoiset antoivat vertaistukea ja apua maahanmuuttajanaisille.

Lahden Diakonialaitos vastasi hankkeessa vertaistuki- ja mentorointimallin luomisesta. LAB ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus vastasivat ryhmätoimintamallista.

Hanketta hallinnoi LAB ammattikorkeakoulu, osatoteuttajina olivat Koulutuskeskus Salpaus ja Lahden Diakonialaitos.

Tutustu hankkeessa luotuun Kotoa kotiin -toimintamalliin:  Kotoa kotiin -toimintamalli

Lue lisää hankkeesta LAB-ammattikorkeakoulun nettisivuilla: Kotoa kotiin -hanke