Tulevaisuuspaja – tulevaisuustyöskentelyllä kohti osallisuutta

Tulevaisuuspaja – tulevaisuustyöskentelyllä kohti osallisuutta -hankkeessa kehitetään nuorten tulevaisuusorientaatiota ja tulevaisuusajattelua käynnistäviä työmenetelmiä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa.

Tulevaisuusohjauksen elementtejä hyödyntävä työskentely sisältää yksilö- ja ryhmätyötä; kaksi yksilö- ja kolme pajatyöskentelytapaamista. Toimintaan sitoudutaan vapaaehtoisuuden pohjalta, mutta nuoren oma motivaatio heittäytyä prosessiin on keskeinen.

Toiminnan kohderyhmää ovat 16–29-vuotiaat nuoret, joille oma tulevaisuus on vielä avoin ja joita tuleva askarruttaa. Pajaprosessin tavoitteena on vahvistaa nuorten osallisuutta heidän omassa elinpiirissään. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kiinnittymistä uuteen yhteisöön tai harrastukseen, voimaantumista ja suuntaamista kohti koulutuspolkua tai työelämää.

Tulevaisuuspaja-hanke on saanut alkunsa Lahden Diakonialaitoksen kohtaamistyön ammattilaisten tekemistä havainnoista; toiminnoissa olevilla nuorilla on yhä useammin tarve saada tukea eteenpäin suuntautumiseen – unelmointiin, elämäntavoitteiden asettamiseen ja omaan tulevaisuuteen kurkotteluun.

Ensimmäinen pajakokonaisuus toteutetaan kevään 2022 aikana. Nuoria tavoitellaan etsivän työn menetelmin yhteistyöverkostoja rakentaen ja hyödyntäen. Ensimmäinen yksilötapaaminen tulevaisuusohjaajan kanssa ajoittuu maaliskuulle ja ryhmämuotoiset kolme pajakertaa toteutuvat huhti-toukokuussa. Kokonaisuuden päättää sisältöä yhteen vetävä yksilötapaaminen touko- kesäkuussa. Toinen pajakokonaisuus sijoittuu syksyyn 2022.

Alaikäisten kanssa toimiessamme noudatamme lasten turvallisuutta lisääviä toimintatapoja.

”Alkaisinko omien tulevaisuuksieni kuvittelijaksi?”

”Entä miten tulevaisuuteen mennään?!”

Ota meihin yhteyttä

Tulevaisuusohjaaja Outi Petäjä

040 189 2366

outi.petaja@dila.fi