Tulevaisuuspaja – tulevaisuustyöskentelyllä kohti osallisuutta

(In english below)

Tulevaisuuspaja – tulevaisuustyöskentelyllä kohti osallisuutta -hankkeessa kehitetään nuorten tulevaisuusorientaatiota ja tulevaisuusajattelua käynnistäviä työmenetelmiä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa. Hanke käynnistyi vuonna 2022.

Tulevaisuuspaja-hanke on saanut alkunsa Lahden Diakonialaitoksen kohtaamistyön ammattilaisten tekemistä havainnoista. Nuorilla on yhä useammin tarve saada tukea eteenpäin suuntautumiseen: unelmointiin, elämäntavoitteiden asettamiseen ja omaan tulevaisuuteen kurkotteluun.

Toiminnan kohderyhmää ovat 16–29-vuotiaat lahtelaiset nuoret, joille oma tulevaisuus on vielä avoin ja joita tuleva askarruttaa. Pajaprosessin tarkoituksena on saada nuori pohtimaan oman tulevaisuutensa mahdollisuuksia ja sitä, mitä omannäköinen tulevaisuus ja elämä pitää sisällään, eli mistä asioista unelmoi. Pajassa ei siis keskitytä pelkästään työ- tai opiskelupaikan miettimiseen – tulevaisuutta pohditaan kokonaisvaltaisesti kaikki elämän osa-alueet huomioiden. Tavoitteena on nuoren osallisuuden edistäminen.

Pajakokonaisuuteen kuuluu kaksi yksilötapaamista (alku- ja lopputapaaminen) ja neljä pajakertaa pienryhmässä. Osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta, eikä se vaikuta esimerkiksi etuuksiin tai muihin asiakkuuksiin.

Alaikäisten kanssa toimiessamme noudatamme lasten turvallisuutta lisääviä toimintatapoja.

Future workshop – working towards the future and inclusion

The purpose of future workshop project is to develop methods that initiate future-oriented thinking in young people. The project is implemented in collaboration with Finland Futures Research Centre, a department within the University of Turku. The project started in 2022.

Future workshop project originated from the observation that young people often required support to be able to orientate themselves towards the future: dreaming and setting life goals, for example.

The target group of the project is young people aged from 16 to 29 who live in Lahti. They might feel that their future is all open, and it is puzzling them. The purpose of the workshop is to encourage the youth to think about the possibilities in their own future, as well as the things that they wish for themselves now and later in life. The workshop is not solely focused on thinking about work and education since there is so much more to life than career. The focus is on one’s own future in its entirety. The goal is to improve the inclusion of young people.

The workshop consists of two individual meetings and four group meetings. Participating is voluntary and free of charge, and it does not affect possible benefits or other customerships.

Ota meihin yhteyttä

Tulevaisuusohjaaja Veera Lallo

040 189 2366

veera.lallo@dila.fi