Löytäjät – vaikuttavalla asiakasohjauksella nuoret koulutukseen ja töihin

 

Löytäjät – hankkeen tavoitteena on löytää alle 29- vuotiaita nuoria, jotka koronapandemian aikana ovat ajautuneet työn ja opiskelujen suhteen hankalaan tilanteeseen. Nuoret löydetään uusia ja ennakkoluulottomia löytävän työn menetelmiä pilotoimalla. Tätä toteutetaan yhdessä viranomaisten ja nuorten läheisten kanssa. Löytävää työtä tehdään myös niin sosiaalista- kuin perinteistä mediaa hyödyntäen sekä virtuaaliympäristössä.

Hankkeeseen mukaan löydetyt nuoret saavat yksilövalmennusta, jossa heidän kanssaan pohditaan tulevaisuuden haaveita ja suunnitelmia. Heitä motivoidaan löytämään itselleen sopiva koulutuspolku tai työpaikka sekä innostetaan liittymään Löytäjät – pajaan.

Toisena tavoitteena on yhteiskehittää sekä pilotoida digitaalinen palvelu- ja asiakasohjauksen alusta ja toimintamalli löydettyjen nuorten kanssa. Alusta tulee erityisesti kolmannen sektorin toimijoiden tarpeisiin. Tämä alusta mahdollistaa asiakasprosessin tiedolla johtamisen sekä asiakkaan nopeamman ohjaamisen avun ja tuenpiiriin.

Löytäjät-hanke on Lahden Diakonialaitoksen hanke, jonka aikana nuorten työelämän perustaidot ja arjenhallinta kehittyy, jossa nuoret oppivat työelämän pelisääntöjä ja jossa he hakautuvat kohti työ- ja opiskelupaikkoja. Nuorten digitaidot kehittyvät sähköisen asiakasohjaus alustan kehittämisen yhteydessä. Hankkeessa tuetaan nuorten oman polun löytymistä yksilöllisen tuen avulla. Löytäjät-hanke toimii ESR- rahoitteisesti ajalla 1.9.2022- 31.1. 12.2023.

Lisätietoja

Projektikoordinaattori Anna Kuru

puhelin: 044-7132030

sähköposti: anna.kuru@dila.fi