Yhteisöllisyys, osallisuus ja onnellisuus – osa hyvän elämän ja onnellisen arjen rakennuspalikoista

Arki on hurahtanut käyntiin ja viikon työt odottavat. Lampsin tarmokkaasti sovittuun tapaamiseen. Tuuletan matkalla ajatuksiani ja nautin raittiin ilman ja auringon säteiden tuomasta energiasta. Virittäydyn matkalla työlle ja uudelle kohtaamiselle.

Kohtaamisen ytimessä on asiakkaan tarpeet, toiveet ja unelmat. Niistä piirretyssä kuvassa näkyy asiakkaan yksilölliset toiveet ja tarpeet, joihin haluan olla vastaamassa. Tapaamisessa nousee vahvasti esiin se, että tulevaisuuden suunnitelmat ovat utua, niistä asiakkaan on hankala eritellä sitä, millainen polku vie kohti kirkkainta tulevaisuuden suunnitelmaa tai omaa unelmaa. Tulevaisuuden unelmana siintää uudet sosiaaliset suhteet, työkokeilu, opiskelu tai työelämä, mutta matka sinne tuntuu pitkältä ja haasteelliselta. Tilanne vaatii aikaa pohtimiselle, tukea ajatuksille, uudenlaisia mahdollisuuksia, tutustumisia, matkaa itseen ja omiin unelmiin. Diakoniatarinan kuvaTätä yksilöllistä tukea ja vahvistusta haluamme tarjota Lahden Diakonialaitoksella Tuetun vapaaehtoistoiminnan hankkeessa kehittäessämme vapaaehtoistoimintaan monisäikeisiä tuen elementtejä.

Näistä – varsin erilaisista tositarinoista muodostuu työni, jossa pakerran vapaaehtoistoiminnan kehittämisen parissa. Kehittämistyölle tunnistettu tarve mahdollistaa vapaaehtoistoimintaan osallistumisen myös useille niille, joiden rohkeus tai usko omaan tekemiseen ei ole yhtä vahvaa kuin monilla muilla.

Vapaaehtoistoiminnasta sisältöä ja suuntaa elämälle

Vapaaehtoistoiminta – se tarjoaa tekijälleen mittaamattoman määrän iloa, uudenlaisia kokemuksia, uusia sosiaalisia kontakteja, uudenlaisia näköaloja ja matkaa omiin ajatuksiin. Se on siis myös erilainen mahdollisuus tutustua työelämään, kokeilla omia voimavaroja, etsiä itselle mielekästä tulevaisuuden suuntaa, ehkä jopa ammattia. Hankkeen tuen avulla, matka ei tunnu pelottavalta tai raskaalta, vaan siihen saa astua rauhassa, omia ajatuksia kuunnellen – tukeen nojautuen.

Työskentelen uskomattoman ihanien ihmisten kanssa! Joukossa on erilaisten elämänkokemusten ja tarinoiden värisävyjä, monenlaisten kulttuurien kirjoa, paljon erilaisilla varjoilla murrettuja kokemuksia. Yhteistä kuitenkin on, että, näissä ihmisissä on ilolla ja innolla toimintaa odottavia ihmisiä, joille vapaaehtoistoiminta tuo elämään uudenlaista sisältöä. Se vahvistaa onnistumisten, osallisuusuuden ja yhteisöllisyyden kautta myös osallistujan omia ajatuksia siitä, miten tärkeä ja merkityksellinen ihminen itse on.

Tällä Euroopan sosiaalirahaston rahoittamalla kehittämistyöllä haluamme tukea jokaista unelmapolkua kohti tavoitteita. Matka voi olla pitkä, mutta tunne siitä, että saavuttaa niitä pienin ja hennoin askelin, on voimaannuttava. Osallisuudella ja yhteisöllisyydellä on valtava voima, jonka syleilyssä jokaisella on oikeus olla.

Kirjoittaja
Mari Brunou
projektikoordinaattori
Tuettu vapaaehtoistoiminta Lahdessa -hanke
Lahden Diakonilaitos