Vapaaehtoisuus hallussa: Tärkeintä on, että saadaan nuoret mukaan toimintaan

Vapaaehtoisuus hallussa on vahvasti tuettua vapaaehtoistoimintaa, jossa huomioidaan osallistujien mielenterveyden haasteet. Kohderyhmänä ovat päijät-hämäläiset 18–30-vuotiaat, joilla kotoa lähteminen ja toimintoihin osallistuminen on hyvin hankalaa tai satunnaista.

Toiminnassa tärkeintä on, että nuoret saavat osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia vapaaehtoistoiminnan keinoin. Kaikilla on oikeus vapaaehtoistoimintaan ja tässä toiminnassa vapaaehtoisuus mahdollistuu myös heille, joilla on erilaisten mielenterveyshaasteiden tuomia erityistarpeita. Pienryhmien lisäksi osallistuminen on mahdollista myös yksilötapaamisissa, jopa kotoa hakien.

Vapaaehtoisena voi toimia tuetusti esimerkiksi Dilan ilmaisessa puodissa.

Vapaaehtoisuus hallussa on STEAn rahoittama Menten (Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö sr) ja Dilan yhteishanke. Yhteisöpedagogi Mari Eskola Dilalta toimii hankkeessa projektityöntekijänä ja vastaa etupäässä asiakastyöstä nuorten kanssa. Terveystieteen maisteri Kaisa Varpenius toimii Menteltä projektipäällikkönä. Hän vastaa yhteydenpidosta yhteistyökumppaneihin sekä hallinnollisista asioista. Sosionomi-diakoniopiskelija Päivi Puhalainen oli hankkeessa harjoittelujaksolla syksyllä 2023. 

Tiistaisin Aleksanterinkadun tiloissa kokoontuu pienryhmä ”Tiistaiporukka” klo 14–16. Siellä saa tehdä oman mielensä mukaan itseä kiinnostavaa käsityötä tai maalausta, askartelua, palapeliä tai tulla vaan kahville ja juttelemaan. Syksyn aikana on kudottu sukkia ja pipoja joita on lahjoitettu asunnottomille ja vanhuksille. Vapaaehtoistehtäviä on ollut myös mm. Dilan Ilmaisen puodin järjestelijänä ja neulepiirin vetäjänä vanhusten palveluasumisessa.

Tekeillä on myös mysteerisalkku, joka on ns. pakohuone salkkukoossa. Salkkua tekevät vapaaehtoiset, ensin työkokeilijan ohjaamana ja hänen lopetettuaan kokemusasiantuntija tuli mukaan suunnittelutiimiin.

Tärkeää on, että löydetään nuorelle mielenkiintoinen vapaaehtoistehtävä, joka motivoi hänet lähtemään kotoa, osallistumaan tuettuun toimintaan ja saamaan onnistumisen ja merkityksellisyyden kokemuksia.

Tärkeää on, että löydetään nuorelle mielenkiintoista tehtävää, joka motivoi hänet lähtemään kotoa, osallistumaan tuettuun toimintaan ja saamaan onnistumisen ja merkityksellisyyden kokemuksia. Työntekijöillä on aikaa pohtia nuoren kanssa tämän mielenkiinnon kohteita ja tehtäviä räätälöidään nuoren omien voimavarojen mukaan. Yksi tärkeä kohderyhmä ovat ne, jotka ovat käyneet tutustumassa toimintaan, mutta eivät ole vielä jaksaneet tai rohkaistuneet lähtemään mukaan. Heihinkin pidetään yhteyttä, ja kysellään kuulumisia, heidän luvallaan. Toiveena on saada myös heidät mukaan toimintaan jossakin vaiheessa. Vapaaehtoisuus ha(ll)ussa onkin hyvä vaihtoehto siinä vaiheessa, kun voimavaroja ei vielä ole riittävästi enemmän sitoutumista vaativaan toimintaan tai muissa elämän nivelvaiheissa.

Hankkeessa on tarkoitus kehittää mielenterveyden tuet tarpeet huomioon ottava tuetun vapaaehtoistoiminnan malli. Kehittämistyössä verkostot ovat tärkeitä ja yhteiskehittämistä pyritään tekemään laajasti julkisen sektorin, kolmannen sektorin ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Toiminnassa on mukana myös vertaiskehittäjä, joka tuo kokemusasiantuntijoiden kanssa nuorten todellista ääntä ja kokemuksia kuuluville.

Teksti ja kuva 1: harjoittelija Paula Haakana

Kuvat 2 ja 3: Sarita Rannankari