Vapaaehtoistoiminta tuo sisältöä Saijan arkeen

Hoivaa ja leiki -interventio on ennaltaehkäisevä työmuoto, joka on sovellettavissa myös vaativan tason palveluissa. Fokus on lapsen ja vanhemman suhteessa: menetelmä vahvistaa vanhemman sensitiivisyyttä ja myönteistä reflektiivistä kykyä. Hoivaa ja leiki -menetelmä sisältää kokemuksellisia tehtäviä ja reflektiivistä keskustelua.

Menetelmä on toteutettavissa perhe- tai ryhmämuotoisesti.

Hoivaa ja leiki ryhmäinterventio on:

  • kahden työntekijän ohjaama 3–4 äidin ryhmä
  • kokoontuu 4 kertaa raskausaikana ja 7 kertaa vauvan syntymän jälkeen
  • ryhmien vaikuttavuus on tieteellisesti arvioitu (Salo yms. 2019)

Hoivaa ja leiki perheinterventio on yhden työntekijän ohjaama vanhemman tai molempien vanhempien kanssa tapahtuva työskentely 6–10 kertaa perheen kotona tai työpisteessäsi.

 

Tässä voi olla joku väliotsikko liiyen teksin

Hoivaa ja leiki -interventio on ennaltaehkäisevä työmuoto, joka on sovellettavissa myös vaativan tason palveluissa. Fokus on lapsen ja vanhemman suhteessa: menetelmä vahvistaa vanhemman sensitiivisyyttä ja myönteistä reflektiivistä kykyä. Hoivaa ja leiki -menetelmä sisältää kokemuksellisia tehtäviä ja reflektiivistä keskustelua.

Menetelmä on toteutettavissa perhe- tai ryhmämuotoisesti.

Hoivaa ja leiki ryhmäinterventio on:

  • kahden työntekijän ohjaama 3–4 äidin ryhmä
  • kokoontuu 4 kertaa raskausaikana ja 7 kertaa vauvan syntymän jälkeen
  • ryhmien vaikuttavuus on tieteellisesti arvioitu (Salo yms. 2019)

Hoivaa ja leiki perheinterventio on yhden työntekijän ohjaama vanhemman tai molempien vanhempien kanssa tapahtuva työskentely 6–10 kertaa perheen kotona tai työpisteessäsi.

”Koulutus antaa valmiudet Hoivaa ja leiki -ryhmän ohjaamiseen raskaus- ja vauva-ajalle ja perheHoiLein toteuttamiseen raskausajasta viiteen ikävuoteen asti.