Työpajajakson opinnollistamisen avulla kohti omia unelmia

Tiesitkö, että 30.8.-12.9.2021 välisenä aikana vietetään Sitran osaamisen tunnistamisen viikkoja? Osaamisen tunnistamisen viikoilla halutaan herätellä erilaisia ihmisiä siihen, miten he voisivat huomata omaa osaamistaan ja tehdä sitä näkyväksi. Näiden viikkojen tehtävänä on myös nostaa aihetta julkiseen keskusteluun. Tämän kunniaksi haluankin kertoa teille siitä, miten osaamista tunnistetaan ja miten sitä tehdään näkyväksi täällä meillä sote-työpaja Stoorissa – me nimittäin olemme tiiviin kehittämistyön jälkeen saaneet aloitettua ensimmäiset opinnollistetut työpajajaksot! 

Työpajajakson opinnollistaminen – Mikä? 

Sote-työpaja Stoorin alkutaipaleelta lähtien on ollut selvää, että haluamme auttaa ja valmentaa päijäthämäläisiä työ- ja koulutuselämän ulkopuolella olevia nuoria mahdollisimman monipuolisesti. Haluamme panostaa työpajatoiminnan laadukkuuteen ja siihen, että työpajajakso vie Stoorissa olevia nuoria aidosti eteenpäin kohti opiskelua tai työtä. Työpajajakson opinnollistaminen – eli työpajan oppimisympäristön tunnistamisen, työpajalaisille kertyvän osaamisen tunnistamisen ja osaamisen osoittamisen näyttöjen avulla – on ollut työpajatoiminnan maailmassa keskusteluiden keskiössä jo useamman vuoden. On mm. pohdittu erilaisia vaihtoehtoja siihen, miten työpajajakson aikana kerrytettyä osaamista voisi hyödyntää ja miten osaamisen voisi tunnistaa siten, että nuori hyötyisi työpajajaksosta parhaalla mahdollisella tavalla tulevaisuutta ajatellen. Esimerkiksi Into ry on ollut paljon mukana tekemässä erilaista selvitys- ja hanketyötä liittyen työpajatoiminnan opinnollistamisen kehittämiseen: Työpajatoiminnan opinnollistaminen.

Olemme pitkäjänteisesti kehittäneet Stoorin työpajajakson opinnollistamista siihen suuntaan, että työpajajakson aikana olisi mahdollista suorittaa kokonaisia tutkinnon osia kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta tai sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta. Nyt voin ilokseni todeta, että olemme vihdoin päässeet siihen pisteeseen, että ensimmäiset opinnollistettavat työpajajaksot ovat käynnistyneet elokuussa 2021! Tästä haluankin kiittää yhteistyötahoamme Suomen Diakoniaopiston (SDO) Lahden kampusta, joka on ollut mukana kehittämistyössä alusta alkaen.

Miten työpajajakson opinnollistaminen toimii?

Tällä hetkellä työpajajakson opinnollistaminen toimii kahteen eri suuntaan:
1. Työpajalla työkokeilussa oleva nuori voi suorittaa työpajajakson aikana tutkinnon osan/osia
2. Oppilaitoksessa jo tutkinto-opiskelijana oleva nuori voi tulla työpajalle suorittamaan tutkinnon osan/osia

Tällä kahden eri suunnan polulla haluamme tukea sitä, että:
1. Opinnoista kiinnostunut työpajanuori saa kosketuksen siihen, mitä ja millaista opiskelu nykypäivänä on – ja saa ehkä innostuksen hakeutua oppilaitokseen tutkinto-opiskelijaksi jolloin oppilaitos hyväksilukee suoritetun tutkinnon osan ja opiskeluaika tutkinto-opiskelijana lyhenee jopa puoli vuotta!
2. Pystymme mahdollistamaan jo oppilaitoksessa tutkinto-opiskelijana olevalle opiskelijalle yksilöllisemmän oppimisen väylän käytännön työn tekemisen kautta, jolloin pystymme tehokkaasti esim. tukemaan opiskelijan työelämätaitojen kehittymistä ja muita opiskeluvalmiuksia. Työpajajakson opinnollistaminen on huomionarvoinen asia erityisesti niille opiskelijoille, joiden opinnot ovat muuten vaarassa keskeytyä syystä tai toisesta.

Siihen, miten opinnollistaminen käytännössä toimii ja mitä tutkinnon osia Stoorin työpajajaksolla voi suorittaa, voit tutustua tarkemmin sote-työpaja Stoorin sivulla. Kerron erittäin mielelläni lisää työpajajakson opinnollistamisesta ja istahdan kahvikupposen äärelle pohtimaan, miten työpajajakson opinnollistaminen voisi auttaa juuri sinua – tai ystävääsi tai sukulaistasi tai tuttavaasi – kohti unelmiasi!

Kirjoittaja:
DILA:n työllisyyspäällikkö Saila Immonen

puh. 044 7615 707, saila.immonen@dila.fi