Vauvan Taika

Hoivaa ja leiki -ryhmä- ja perheinterventio

Hoivaa ja leiki -interventio on ennaltaehkäisevä työmuoto, joka on sovellettavissa myös vaativan tason palveluissa. Fokus on lapsen ja vanhemman suhteessa: menetelmä vahvistaa vanhemman sensitiivisyyttä ja myönteistä reflektiivistä kykyä. Hoivaa ja leiki -menetelmä sisältää kokemuksellisia tehtäviä ja reflektiivistä keskustelua. Menetelmä on toteutettavissa perhe- tai ryhmämuotoisesti.

Hoivaa ja leiki ryhmäinterventio on:

 • kahden työntekijän ohjaama 3-4 äidin ryhmä
 • kokoontuu 4 kertaa raskausaikana ja 7 kertaa vauvan syntymän jälkeen.
 • ryhmien vaikuttavuus on tieteellisesti arvioitu (Salo yms. 2019)

Hoivaa ja leiki perheinterventio on yhden työntekijän ohjaama vanhemman tai molempien vanhempien kanssa tapahtuva työskentely 6-10 kertaa perheen kotona tai työpisteessäsi.

Koulutus antaa valmiudet Hoivaa ja leiki -ryhmän ohjaamiseen raskaus- ja vauva-ajalle ja perheHoiLein toteuttamiseen raskausajasta viiteen ikävuoteen asti.

Koulutus sisältää:

 • neljä koulutuspäivää ja kaksi puolen päivän pätevöitymistyönohjaukset
 • käytännönläheisiä harjoitteita ja Hoivaa ja leiki manuaalit: mentalisaatiopohjainen ryhmäinterventio sekä mentalisaatiopohjainen Perheinterventio.
 • HoiLei -ryhmän vetäminen tai kahden perheen perheHoiLei -työskentely koulutuspäivien välissä
 • etukäteistehtävä sekä kotitehtävä koulutuspäivien välissä
 • syventäviin päiviin ja menetelmätyönohjauksiin edellytetään oman työskentelyn videointi (esim. kännykällä)
 • osallistumistodistuksen neljän koulutuspäivän jälkeen ja pätevöityminen ja menetelmätyönohjaustapaamiset ovat toteutuneet (6 kk sisällä peruskoulutuksesta)
 • VauvanTaika-koulutusesite2024 kevät

Lisätiedot koulutuksesta 

Vauvaperhetyön päällikkö Sirpa Ernvall
040 156 0130
sirpa.ernvall@dila.fi

Seuraava koulutus järjestetään talvella 2024.
Lähipäivät: 25.-26.1.2024 ja 25.-26.3.2024

KEVÄÄN 2024 KOULUTUS ON TÄYNNÄ!

Ilmoittautuminen 2024 Hoivaa ja leiki -koulutukseen  Vauvan Taika auttaa raskaana olevia ja vauvaperheitä

  Lue lisää verkkosivuiltamme.