”Tulevaisuusvalmennus on merkityksellistä” – tutustu uunituoreeseen työkirjaan!

Nuorten työpajatoiminnalla tuetaan nuorten työ- ja koulutuspolkuja menestyksekkäästi; moni nuori saa työpajalla uutta pontta ja osaamista ja jatkaa työpajalta opiskelemaan tai töihin. Kuitenkaan monella nuorella ei ole olemassa tukiverkostoa tai ihmisiä, jotka tukisivat nuorta opinnoissa tai työelämässä. Nuorilla voi olla erilaisia haasteita liittyen esimerkiksi terveyteen, elämänhallintaan tai oppimiseen. Tähän tarpeeseen Lahden Diakonialaitoksella kehitettiin 2020–2021 täysin uusi tulevaisuusvalmennus -toimintamalli. Käytännössä tulevaisuusvalmennus on esimerkiksi opiskelutehtävien aikataulutuksessa tai tekemisessä auttamista, säännöllistä kuulumisten kyselyä sekä erilaisten arjen haasteiden ratkaisussa tukemista. Tulevaisuusvalmentaja auttaa nuoria yksilöllisesti ja tuki räätälöidään tarpeen mukaan.

Tutustu Tulevaisuusvalmennuksen työkirjaan klikkaamalla alla olevaa kuvaa (linkki aukeaa uuteen välilehteen):

Työkirjassa Kokemuksia tulevaisuusvalmennuksesta tulevaisuusvalmentaja Petra Partanen-Sainio esittelee kehittämistyön tuloksia ja kertoo omia sekä valmennuksessa mukana olleiden nuorten kokemuksia pilotointimatkan varrelta. Julkaisun tavoitteena on tuoda tulevaisuusvalmennusmalli kaikkien nuorten parissa työskentelevien saataville ja tehdä näkyväksi sitä, millaista tukea nuoret kaipaavat matkallaan kohti työelämää. Tulevaisuusvalmennusmallin pilotointi on osoittanut toiminnan olevan vaikuttavaa ja sillä on pystytty tukemaan nuorten kiinnittymistä työpajajakson jälkeen alkaneisiin opintoihin. Pilotointiin osallistuneille nuorille tehdyn kyselyn mukaan kaikki pitivät tulevaisuusvalmennusta tarpeellisena. Nuoret kertoivat, että jo pelkästään se, että saa jutella jonkun kanssa erilaisista elämän vaihtoehdoista, voi selkeyttää omia ajatuksia. Opiskelemassa olevat vastasivat tulevaisuusvalmennuksen vaikuttaneen positiivisesti motivaatioon suorittaa nykyiset opinnot loppuun. Kaikki kyselyyn vastanneet pitivät merkityksellisenä sitä, että tulevaisuusvalmentaja on ennalta tuttu ihminen työpajajaksolta. Perusteluina esim. se, että luottamus on valmiiksi rakentunut niin apua uskaltaa pyytää helpommin.

Tulevaisuusvalmentaja Petra Partanen-Sainio kertoo, että tulevaisuusvalmennuksen vahvuuksia on sen joustavuus ja asiakaslähtöisyys: ”Tuki on ammatillista, muttei liian virallista ja voin auttaa nuorta siinä, mihin hän tukea tarvitsee. Nuorten elämäntilanteet voivat muuttua nopeasti ja jos nuori tarvitsee sellaista apua, jota minä en voi antaa, voin auttaa hakemaan apua muualta ja tarvittaessa olla vaikka mukana ensimmäisessä tapaamisessa uuden ihmisen kanssa. Usein yksittäiset haasteet voivat olla pieniä, mutta niiden ratkaisu avain siihen, että nuori ei luovuta, vaan jaksaa jatkaa tavoitteensa eteen työskentelyä. ”

Tulevaisuusvalmennus -hankkeen mahdollisti Osuuskunta Tradekan vuoden mittainen apuraha Lahden Diakonialaitokselle. Hankkeen päättyessä heinäkuun lopussa tulevaisuusvalmennus jatkuu osana nuorten sote-työpaja Stoorin perustyötä.