Tulevaisuusvalmennus ehkäisee opintojen keskeyttämistä

Tanja Jakorinne tarkasteli keväällä 2021 LAB Ammattikorkeakoulun opinnäytetyössään DILAn toteuttaman tulevaisuusvalmennuksen hyötyä nuorille. Opinnäytteessä todetaan, että ”Valmennettavat nuoret olivat hyötyneet tulevaisuusvalmennuksesta paljon, ja monet vastaajista uskoivat sen auttavan saattamaan nykyiset opinnot loppuun. Tulevaisuusvalmentajalta oli saatu tsemppausta ja kannustusta opiskeluihin.” Tulevaisuusvalmennus on Lahden Diakonialaitoksella kehitetty toimintamalli, jossa työpajajakson päättyessä tuetaan nuorta 6 kuukautta nuoren jatkopolulla. Tulevaisuusvalmennus voi koostua opinnoissa tukemisesta, talousneuvonnasta, asumisen tuesta – tuki räätälöidään aina nuoren tarpeisiin.

Jakorinteen opinnäyte toi esiin myös tulevaisuusvalmennuksen kehittämiskohteita: nuoret kaipasivat valmennukselta tapaamisia useammin sekä enemmän yhteistyötä tulevaisuusvalmennuksen ja oppilaitoksen välille.