Tukea vapaaehtoisuuteen maahanmuuttaneille

Tuettua vapaaehtoistoimintaa maahanmuuttaneille tarjoaa osallisuutta sekä työ- ja toimintakyvyn lisäämisen mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Toiminnan tavoitteena on muun muassa tuetun vapaaehtoistoiminnan keinoin vahvistaa maahanmuuttaneiden arjen hallintaa, edistää kohderyhmän sijoittumista työelämään tai opintoihin sekä ehkäistä syrjäytymistä tai työttömyyden pitkittymistä. Tavoitteena on, että toimintaan ohjautuu hankeaikana mukaan 59 maahanmuuttajataustaista, joista 60 % poluttuu tuetusta vapaaehtoistoiminnasta työelämään, opintoihin tai muuhun osallisuutta ja toimintakykyätukevaan toimintaan (kuten kuntouttavatyötoiminta tai työpajatoiminta). Tällä hetkellä toiminnassa on jo mukana noin 20 henkilöä. 

Tuettua vapaaehtoistoimintaa maahanmuuttaneille tukee mm. Ukrainasta sotaa paenneita oppimaan suomen kieltä ja kulttuuria.

Hankkeessa työskentelee projektikoordinaattorina sosionomi (YAMK) Riikka Neuvonen. Hanke on ESR+:n rahoittama ja se on alkanut toukokuussa 2023 ja kestää syyskuun 2025 loppuun. Toiminta on tarkoitettu Päijät-Hämeessä asuville 16–64-vuotiaille maahanmuuttaneille. Hanke on suunnattu erityisesti pakolaistaustaisille ja tilapäistä suojelua saaville. Asiakkailla tulisi olla jo jatkuva oleskelulupa, mutta he ovat asuneet Suomessa vasta vähän aikaa. Tavoite toiminnassa on estää maahanmuuttaneiden syrjäytyminen ja edistää polkua työhön tai opiskelemaan.

Osallistumisesta saa mm.

  • mielekästä tekemistä ja sisältöä arkeen
  • mahdollisuuden oppia lisää suomen kieltä
  • saa uusia kavereita
  • pääsee tutustumaan suomalaiseen työelämään
  • itselle tärkeät asiat voivat hyödyttää myös muita
  • todistus mukanaolosta, mikä voi auttaa työnhaussa/opiskelupaikan saamisessa

Kaikille toimintaan lähteville yritetään löytää häntä kiinnostava tehtävä. Se voi löytyä esim. omasta harrastuksesta tai aiemmasta työkokemuksesta. Osallistua voi yksin tai ryhmässä voi myös kokeilla erilaisia tehtäviä ja osallistua silloin kun se itselle sopii. Kun sopiva vapaaehtoistyö on löytynyt, vapaaehtoinen voi tutustua tehtävään yhdessä projektikoordinaattorin kanssa. Tukea saa myös vapaaehtoisena toimimisen aikana.

Vapaaehtoistoimintaa voidaan tehdä yksin tai ryhmässä, esim. kerran viikossa, vaikka Stoorin käsityöryhmässä. Palvelutalot ovat myös suosittu vapaaehtoistoiminnan kohde. Voi myös olla kertaluontoisia vapaaehtoistoiminnan iltoja, kuten auttaminen urheiluseurojen tapahtumissa. Myös yrityksiin voi mennä vapaaehtoiseksi.

Vapaaehtoisena voi toimia esimerkiksi Dilan Ilmaisessa Puodissa.

Tällä hetkellä hankkeessa tekee harjoittelua sosionomi opiskelija Katja, joka suorittaa ammatillisten työmenetelmien harjoitteluaan Lahden Diakonialaitoksella. Lisäksi hankkeessa tekee harjoittelua suomen kielen opiskelija Alla, joka poluttui harjoitteluun tultuaan ensiksi hankkeen vapaaehtoiseksi.

Hankkeessa kehitetään tuettua vapaaehtoistoimintaa maahanmuuttaneille -työkirja, joka julkaistaan ja levitetään muiden maahanmuuttajien ja/tai vapaaehtoistoiminnan parissa työskentelevien käyttöön.

Teksti: harjoittelija Paula Haakana

Kuvat: Sarita Rannankari