Tsäänssi-paja

Tervetuloa Tsäänssi-pajalle!

Tsäänssi-paja on mahdollisuus oppivelvollisille nuorille, eli pääsääntöisesti alle 18-vuotiaille, joilla on haasteita toisen asteen koulutuspaikan löytymisessä tai nuori tarvitsee tukea opintojen etenemiseen. Tsäänssi on rauhallinen, kodinomainen ympäristö Lahden keskustan tuntumassa ja siellä nuori voi turvallisesti pohtia tulevaisuuttaan. Tsäänssissä on mahdollisuus edistää opintoja yhteistyössä oppilaitoksen kanssa. Tarjoamme yksilöllistä valmennusta ja tukea.

Tsäänssi-paja sijaitsee Lahden keskustan tuntumassa osoitteessa Ahvenistonkatu 2 (3. kerros).

Tsäänssi-pajan toimintaan kuuluu tiivis verkostoyhteistyö nuoren läheisten ja muiden ammattilaisten kanssa. Tsäänssi-pajalla on päivisin koko ajan läsnä valmentaja. Pajajakso suunnitellaan täysin nuoren tarpeista ja toiveista lähtien. Pajalla voi löytää omia vahvuuksiaan erilaisin nuorille soveltuvin menetelmin. Jokainen nuori voi tulla Tsäänssi-pajalle juuri sellaisena kuin on.

Tsäänssi-paja sijaitsee Lahden Diakonialaitoksen Dilakorttelissa osoitteessa Ahvenistonkatu 2, 3. kerros. Nuoret ohjautuvat pajalle yhteistyössä Lahden alueen oppilaitosten kanssa. Ole ensisijaisesti yhteydessä oppilaitoksesi opinto-ohjaajaan tai Lahden kaupungin oppivelvollisuuden tuen yksikköön.

Tsäänssi-pajan valmentaja:

Heidi Rajala

044 491 4776

heidi.rajala@dila.fi