”Suosittelen opiskelijan ottamista mukaan Osallisuuskorttelin kautta..”- onnistumistarina

 

Osallisuuskortteli -hanke mahdollistaa LABin sosionomiopiskelijoille uudenlaisia tapoja suorittaa puuttuvia opintoja aidoissa työympäristöissä Lahden Diakonialaitoksen Dilakorttelissa tai Harjulan Setlementin toiminnoissa. Osallisuuskorttelin tavoitteina on kehittää tulevaisuuden sote-ammattilaisten työelämävalmiuksia ja siten madaltaa ja sujuvoittaa korkeakouluopiskelijoiden siirtymistä työelämään. Hanke mahdollistaa yksilöllisen tuen opintojen suorittamisessa ja edistämisessä. Osallisuuskortteli-hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan työvaltaisen oppimisen  toimintamalli yhdessä työelämän kanssa, ja  juurrutetaan toimintamalli pysyväksi käytännöksi.  Hanke toteutetaan yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun, Lahden Diakonialaitoksen ja Harjulan Setlementin kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hanke päättyy vuoden 2021 lopussa.

Heippa! Olen Saila Immonen, Lahden Diakonialaitoksen (Dila) työllisyyspalveluiden työllisyyspäällikkö. Vastuullani on työllisyyspalveluiden kokonaisvaltainen toiminta ja sen kehittäminen. Toimin esihenkilönä työllisyyspalveluissa työskenteleville työntekijöille ja ohjaan työntekijöiden kanssa meillä olevia opiskelijoita. Saimme opiskelijan Osallisuuskortteli-hankkeen kautta suorittamaan opintojansa tiimiimme Stooriin.

Pyrimme aina siihen, että opiskelijalle annettava tehtävä olisi oikeaan ja aitoon työelämän tarpeeseen tuleva. Tässä tapauksessa valmistumassa oleva sosionomiopiskelija työsti meidän käyttöömme materiaalin, jossa käsitellään ikääntyneiden ihmisoikeuksia. Opiskelijan tekemä materiaali oli todella kattava ja vuorovaikutusta tukeva, joka taas on ehdottomasti hyvä asia ajatellen meillä tapahtuvaa ryhmävalmennusta, jossa näitä em. kaltaisia asioita käsitellään.

Kun opiskelija pääsee suorittamaan Osallisuuskorttelin kautta opintojaan konkreettisesti työelämäkentällä, opiskelija saa parhaimmassa tapauksessa realistisen käsityksen siitä, mitä tarpeita työelämässä saattaa olla ja sitä kautta valmistaa itseään kohti tulevaa työuraansa. Samalla opiskelija oppii tekemään yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa.

Suosittelen opiskelijan ottamista mukaan Osallisuuskorttelin kautta, mikäli tiimillä/työyhteisöllä on tarjota jokin aito kehittämistehtävä. Tehtävän ei tarvitse olla laaja, mutta aiheen pitää olla sellainen, joka tulee aitoon tarpeeseen. Silloin yhteistyö opiskelijan kanssa on kumpaakin osapuolta palvelevaa ja antoisaa. Olin itse todella tyytyväinen ja onnellinen opiskelijan hyvästä motivaatiosta ja sitoutumisesta tehtävän valmiiksi saamiseen, vaikka aikataulu oli todella nopea ja tiukka! Osallisuuskorttelitoiminta on parhaimmillaan juuri silloin, kun opiskelijalla on aito halu suorittaa osa opinnoistaan työelämässä ja hän on aidosti kiinnostunut siitä, mitä Dilakorttelissa tehdään ja miten asioita voisi kehittää.

 

 

 

 

 

 

Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020

 

 

 

Harjula