Suomen Diakoniaopiston (SDO) toiminta palkittiin Opetus- ja kulttuuriministeriön kunniamaininnalla valtakunnallisessa laatupalkintokilpailussa

Suomen Diakoniaopisto Oy (SDO) on yksityinen monialainen koulutuksen järjestäjä, joka toimii Helsingissä, Lahdessa ja Oulussa. Suomen Diakoniaopisto perustettiin vuonna 2017, kun Lahden Diakoniasäätiö ja Helsingin sekä Oulun Diakonissalaitosten säätiöt päättivät yhteistyöneuvottelujen jälkeen yhdistää toisen asteen ammatillisen koulutustoimintansa. Myöhemmin mukaan liittyi Suomen Kosmetologien yhdistyksen opiston säätiö. Uudistuksen tavoitteena on ollut koulutustoiminnan tehostaminen ja erityisesti sen laadun kehittäminen vastattaessa työelämän muutoksiin ja tulevaisuuden osaamishaasteisiin. Lahdessa SDO toimii yhteistyössä Diakonialaitoksen kanssa ja on osa Dilakorttelin toimintoja.

SDO järjestää koulutusta terveys- ja hyvinvointialoille sekä palvelualoille 14 eri tutkintoon, ja lisäksi valmentavaa koulutusta, vapaan sivistystyön koulutusta, maahanmuuttajien kotouttamispalveluja ja muita koulutuspalveluja. SDO kouluttaa myös vaativaan erityiseen tukeen oikeutettuja sekä erilaisista kulttuureista ja taustoista tulevia jokaisen henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioiden. SDO:ssa opiskelee vuosittain noin 4 000 opiskelijaa.

Kunniamaininnan myöntämisperusteluissa korostuivat SDO toiminnan vahva arvopohjaa, joka perustuu jokaisen ihmisen arvokkaaseen ihmisarvoon, jokaisen kohtaamisen merkityksellisyyteen ja rohkeuteen tarttua mahdollisuuksiin jokaisen kohdalla. Kohtaamisen toteutuminen arjen teoissa on toimintakulttuuri, joka näkyy organisaation kaikilla tasoilla ja on sisäistetty osaksi jokaisen työtä. SDO elää arvojaan vahvasti todeksi.

Kunniamaininnan perusteluissa todettiin edelleen, että SDO tuottaa kestävää arvoa opiskelijoille, työelämälle ja yhteiskunnalle tarjoamalla jokaiselle opiskelijalle hänen taustastaan ja lähtövalmiuksistaan riippumatta oman mielekkään polun opintojen kautta työelämään, henkilökohtaiseen elämään ja aktiiviseen toimijuuteen yhteiskunnassa. Inklusiivinen toiminta ja yksilöllisistä tarpeista lähtevä ohjaus mahdollistavat opiskelijoiden yksilölliset opintopolut ja henkilökohtaisten uratavoitteiden yhdenvertaisen edistämisen. SDO on edelläkävijä opiskelijoiden holistisen ohjausmallin toteuttamisessa.

SDO:n johtamisjärjestelmä ja johtamiskulttuuri ohjaavat perustehtävän toteuttamista. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään matalalla organisaatiolla, valmentavalla johtamisella, henkilöstön itseohjautuvuudella sekä tiimijohtamisella pedagogisen toiminnan perusteena. SDO:sta on luotu oppimisyhteisö, johon henkilöstö on sitoutunut ja jossa opiskelijat haluavat opiskella. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kuvaavat tulokset ovat hyviä. Työ- ja opiskeluilmapiiri SDO:lla on erinomainen. SDO:ssa on positiivisen kehittämisen henki ja organisaatiolla on kyky reagoida proaktiivisesti, nopeasti ja asiakaslähtöisesti toimintaympäristön muutoksiin ja kysyntään.

Laatupalkintoa vastaanottamassa SDO:n hallituksen puheenjohtaja, Lahden Diakoniasäätiö sr toimitusjohtaja Tiina Mäkelä (kuvassa keskellä) sekä SDO:n kehitysjohtaja Seija Markkanen, koulutusjohtaja Merja Ahtikari sekä toimitusjohtaja, rehtori Juha-Petri Niiranen.

 

Lue lisää: https://okm.fi/-/vuoden-2021-ammatillisen-koulutuksen-laatupalkinto-ammattiopisto-luoville