Sote-työpaja Stoori

Työpajatoimintaa ja valmennusta päijäthämäläisille nuorille

Sote-työpaja Stoori tarjoaa työkokeilumahdollisuuksia päijäthämäläisille alle 29 -vuotiaille nuorille, jotka ovat kiinnostuneita sosiaali- ja terveysalasta tai kasvatus- ja ohjausalasta. Stoorissa pääset kokeilemaan näiden alojen monipuolisia työtehtäviä eri-ikäisten asiakkaiden parissa ja saat valmennusta jatkosuunnitelmien tekemiseen. Työpajajakson aikana mm. suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia ohjaustuokioita Dilakorttelin eri asiakasryhmille. Pääset myös halutessasi tutustumaan esim. hoitotyöhön ikäihmisten palveluasumisyksikköihin tai varhaiskasvatustyöhön päiväkotiin. Dilan omien yksiköiden lisäksi teemme yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Työpajajakson aikana on myös mahdollista päästä tutustumaan Suomen Diakoniaopistolle (SDO) kasvatus- ja ohjausalan tai sosiaali- ja terveysalan opiskeluun. Tähän mennessä Stoorin työpajajakson päättäneistä nuorista noin 85 % on jatkopoluttunut opiskelemaan sosiaali- ja terveysalaa tai kasvatus- ja ohjausalaa.

Työpajajakson opinnollistaminen

Työpajajakson aikana on mahdollista suorittaa tiettyjä tutkinnon osia kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta. Tutustu Stoorin oppimisympäristön tunnistamisraporttiin ja suoritettaviin tutkinnon osiin täältä: Oppimisympäristön tunnistamisraportti

Työpajajakson opinnollistaminen – Mitä se tarkoittaa?

Voit suorittaa nuorten sote-työpaja Stoorin työpajajakson aikana tutkinnon osia joko kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta tai sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta. Työskentelet työpajajakson aikana Stoorin oppimisympäristön tunnistamisraporttiin kirjattujen työtehtävien mukaisesti ja pidät oppimispäiväkirjaa. Näin kerrytät ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista liittyen suoritettavaan tutkinnon osaan.

Ennen työpajajakson opinnollistamisen aloittamista asiasta sovitaan ensin Stoorissa oman valmentajan kanssa. Valmentaja ottaa tämän jälkeen yhteyttä Suomen Diakoniaopistolle (SDO) ja sopii HOKS-keskusteluajan heidän kanssaan. HOKS-keskustelussa kartoitetaan jo olemassa oleva osaaminen sekä sovitaan näytön arviointiin liittyvistä asioista.

Seuraavaksi kerrytetään osaamista tekemällä erilaisia työtehtäviä ja kirjoitetaan kirjallisia tehtäviä omaan oppimispäiväkirjaan. Näiden ohjeet löytyvät Stoorin oppimisympäristön tunnistamisraportista. Lopuksi annetaan näyttö Stoorissa työskennellen ja käydään arviointikeskustelu SDO:n opettajan kanssa. Tämän jälkeen saat SDO:lta todistuksen suoritetusta tutkinnon osasta.

Opinnollistamisen ajaksi sinut kirjataan SDO:lle opiskelijaksi 0 %:n läsnäololla. Tällöin olet oikeutettu työpajajakson opinnollistamiseen sekä oikeutesi esim. työttömyysetuuteen säilyy, koska sinua ei katsota tutkinto-opiskelijaksi.

Miksi?

Tutkinnon osan suorittamalla astut askeleen lähemmäksi kohti kasvatus- ja ohjausalan tai sosiaali- ja terveysalan opintoja. Jos päätät opinnollistamisen jälkeen hakeutua tutkinto-opiskelijaksi ja saat opiskelupaikan, saat hyväksiluettua suoritetun tutkinnon osan. Tämä lyhentää opiskeluaikaasi tutkinto-opiskelijana.

Katso videolta Stoorin esittely

 

Myös Tulevaisuusvalmentajamme auttaa nuoria

Lue lisää myös Tulevaisuusvalmentajastamme, joka tukee ja auttaa nuoria, jotka ovat siirtyneet työpajajakson jälkeen opiskelemaan, töihin tai jääneet työttömäksi.

Ota meihin yhteyttä

Sote-työpaja Stoori palvelee päijäthämäläisiä alle 29-vuotiaita nuoria Dilakorttelissa osoitteessa Sibeliuksenkatu 6 A, Lahti (sisäänkäynti katutasolta liukuovista).
 
Työllisyyspäällikkö Saila Immonen
044 7615 707
saila.immonen@dila.fi

Tulevaisuusvalmentaja Petra Partanen-Sainio
040 6316 898
petra.partanen-sainio@dila.fi

Voit seurata Stoorin arkea Instagramissa: dilan_tyollisyyspalvelut