Särö-vapaaehtoistoiminta antaa tukea lapsiperheille, nuorille ja ikäihmisille

Lahden Diakonialaitoksella on toteutettu Särö-vapaaehtoistoimintaa jo vuodesta 2009. Toiminta alkoi lapsiperheille suunnattuna vapaaehtoistukena ja vuonna 2016 tuli mukaan 1+1 mentoritoiminta nuorille. Vuoden 2022 alusta mukaan yhdistyi myös KotiKummit-toiminta iäkkäille. Palveluja tarjotaan Lahteen ja Hollolaan. Kehitteillä on myös keikkavapaaehtoisuus, jossa on mahdollisuus kokeilla pienemmällä kynnyksellä vapaaehtoistoimintaa miettien toimintaan sitoutumista. Särö-vapaaehtoistoiminnassa työskentelee viisi ammattilaista.

Särö-vapaaehtoistoiminnan tiimin löytää Lahdesta Dilakorttelista, Ahvenistonkatu 2.

Vapaaehtoisia on mukana Säröjen toiminnassa vuosittain n. 200 henkilöä, ja he jakautuvat vapaaehtoisiksi kolmeen eri toimintaan: perheisiin, nuorille ja ikäihmisille. Jokainen vapaaehtoiseksi haluava haastatellaan ja perehdytetään vapaaehtoisena toimimiseksi. Perehdytys voi tapahtua yksilöllisesti tai ryhmässä. Mikäli vapaaehtoinen toimii alle 18-vuotiaiden parissa, hänen rikostaustaotteensa tarkastetaan. Nuorten kanssa vapaaehtoisina toimivien täytyy olla 18 vuotta täyttäneitä. Muutoin vapaaehtoiseksi voi päästä jo 16-vuotiaasta lähtien. Vapaaehtoistoimintaa perheiden ja iäkkäiden kanssa on mahdollista tehdä myös pareittain.

Särö-vapaaehtoistoiminnan tilat ovat viihtyisät ja kodinomaiset.

Särö-vapaaehtoistoiminnassa on tärkeää yhdistää menestyksekkäästi avun tarvitsija ja vapaaehtoinen. Vapaaehtoiskoordinaattorit kartoittavat vapaaehtoisen ja avunsaajan yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Vapaaehtoinen tapaa autettavaansa yleensä pari kertaa kuussa noin kaksi tuntia kerrallaan. Vapaaehtoisen ja avunsaajan ensimmäisellä tapaamiskerralla, ns. yhdistämiskäynnillä, on mukana Säröjen työntekijä. Vapaaehtoisuus kestää kerrallaan tavallisesti vuoden. Vuoden aikana kaikille mukana oleville tehdään seurantakyselyjä, joissa selvitetään, miten yhteistyö sujuu. Monet vapaaehtoiset jatkavat vapaaehtoisena vuoden jälkeenkin joko saman tai toisen henkilön kanssa, osa saattaa siirtyä myös toiminnosta toiseen, esim. perhetoiminnasta nuorten tai ikäihmisten pariin. Tavoite on tukea lapsiperheitä, nuoria ja iäkkäitä vapaaehtoistoiminnan avulla.

Pikkulapsiperheet voivat saada kotona apua ja aikaa vapaaehtoiselta, se voi olla esim.

· sadun lukemista, leikittämistä

· varamummona olemista, helpottaa perheen arkea hetkittäin

· avun saamiseksi perheessä tulee olla ainakin yksi alle 3 v. lapsi

13–29 v nuoret, jotka tarvitsevat tukea arkeen tai koulunkäyntiin, tapaavat mentoriaan

· jutustelun ja ulkoilun lomassa

· yhdessä kahviloissa, museoissa käyden, tai paikoissa, jotka kiinnostavat nuoria

· nuoria myös rohkaistaan kokeilemaan uusia asioita / itsenäistymään

Iäkkäitä tavataan heidän kotonaan ja KotiKummit tuovat vierailullaan iloa mm.

· yhdessä ulkoilemisella

· pelaamisella ja leipomisella

· valokuvien katselulla

· viettämällä yhdessä kiireetöntä aikaa

· avun piiriin pääsee iäkäs, joka on kotihoidon asiakas

· tavoite on yksinäisyyden vähentäminen

Vapaaehtoiset tekevät tärkeää työtä ja Säröjen työntekijät järjestävät heille silloin tällöin myös virkistäviä tapahtumia, esim. elokuvailtoja. Myös perheille voi olla laavuretkiä ja nuorille lautapeli-iltoja. Vapaaehtoisia saadaan mukaan mm. Facebook-mainonnan kautta, messuilla ihmisiä tavaten tai oppilaitoksissa tiedottaen. Vapaaehtoisia toivotaan mukaan vielä enemmän.

Säröissä on usein harjoittelijoita esim. LAB- tai XAMK-ammattikorkeakoulusta, Suomen Diakoniaopistosta tai Salpauksesta. Tällä hetkellä harjoittelemassa on Noora, sosionomiopiskelija LAB:sta.

Särö-vapaaehtoistoimintaa esittelivät:

· vapaaehtoistoiminnan päällikkö Mirva Vaattovaara (töissä Dilassa vuodesta 2019)

· Säröperhetoiminnan vapaaehtoiskoordinaattori Laura Altarriba (Dilassa v. 2020–2021 ja aloittanut uudestaan 2023)

· 1+1 mentoritoiminnan vapaaehtoiskoordinaattori Hanna Tanskanen (töissä Dilassa 2018 alkaen)

· KotiKummit-toiminnan vapaaehtoiskoordinaattori Marjo Malm (vuodesta 2022)

Säröt tekevät meistä hauraita,

mutta niiden kautta

sisimpäämme pääsee

ilo, valo ja rakkaus.

Teksti: harjoittelija Paula Haakana

Kuvat: Sarita Rannankari