”Saimme juuri meille räätälöidyn toteutuksen, josta myös nuoret tykkäsivät.” – Osallisuuskortteli-hankkeen onnistumistarina

Osallisuuskortteli -hanke mahdollistaa LABin sosionomiopiskelijoille uudenlaisia tapoja suorittaa puuttuvia opintoja aidoissa työympäristöissä Lahden Diakonialaitoksen Dilakorttelissa tai Harjulan Setlementin toiminnoissa. Osallisuuskorttelin tavoitteina on kehittää tulevaisuuden sote-ammattilaisten työelämävalmiuksia ja siten madaltaa ja sujuvoittaa korkeakouluopiskelijoiden siirtymistä työelämään. Hanke mahdollistaa yksilöllisen tuen opintojen suorittamisessa ja edistämisessä. Osallisuuskortteli-hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan työvaltaisen oppimisen  toimintamalli yhdessä työelämän kanssa, ja  juurrutetaan toimintamalli pysyväksi käytännöksi.  Hanke toteutetaan yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun, Lahden Diakonialaitoksen ja Harjulan Setlementin kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hanke päättyy vuoden 2021 lopussa.

Olen Suvi Salomaa ja luotsailen Lahden Diakonialaitoksella Walkers Lahti -toimintaa toimintavastaavan tittelin alla. Toisin sanoen suunnittelen ja organisoin käytännön toimintaa, hallinnoin hanketta, koordinoin vapaaehtoistyötä, toimin lähiesihenkilönä ja työpaikkaohjaajana, teen verkostoyhteistyötä ja joskus jännittäviä some-päivityksiä! Walkers on 13-17 -vuotiaille nuorille suunnattu Aseman Lapset ry:n kehittämä nuorisotyön muoto, jota toteutamme kohtaamispaikassamme Vesijärvenkatu 20:ssä sekä kaduilla jalkautuen.

Meille tuli mahdollisuus saada Osallisuuskortteli-hankkeen opiskelija suorittamaan opintojansa meille Walkersiin.  Opiskelija suunnitteli meille opintojakson sisällön mukaan ihmisoikeusteemaisia rastipisteitä, joita nuoret saivat käydä kokeilemassa toimintaillan aikana kohtaamispaikassamme. Oli ilo huomata, miten opiskelijan kanssa järjestettyjen yhteisten suunnittelupalaverien ja toimintaan tutustumisen myötä saimme juuri meille räätälöidyn toteutuksen, josta myös nuoret tykkäsivät. Meille jäi materiaalipankkiin opiskelijan tuottamia materiaaleja/työkaluja, joita voimme hyödyntää jatkossakin keskusteluissa nuortemme kanssa – bonus joka ei tullut mieleen yhteistyöstä sovittaessa!

Opiskelija totesi yhteistyön jälkeen, että vaikka samat asiat olisi tullut käytyä läpi perinteisellä kurssilla, tuskin yhtä monipuolisesti ja eri näkökulmista. Samalla tavalla Osallisuuskortteli- hankkeeseen osallistunut opiskelija tarjosi meille tilaisuuden katsoa toimintaamme eri puolilta, bongata mahdollisuuksia kokeilla uutta ja kehittää vanhaa.

Jos ei heti keksi, miten oma toiminta taipuisi opinnollistamiseen, ideointiin saa kyllä tukea Osallisuuskortteli- hankkeen asiantuntijoilta, joiden kanssa käydyssä alkupalaverissa varmistetaan, että homma pyörähtää hyvin käyntiin. Varsin mukava ja hyödyllinen tapa osallistaa opiskelijoita ja saada uutta virtaa toimintaan!