Osana Osallisuuskorttelia

Suoritin sosionomiopintojen toista vuotta LAB-ammattikorkeakoulussa, kun tuli aika etsiä ja valita harjoittelupaikka Lasten- nuorten ja perheiden palvelut – kokonaisuudelle. Olin jo opintojeni alusta asti ollut kiinnostunut hanketyöskentelystä ja maahanmuuttajien kanssa tehtävästä työstä, joten toivoin löytäväni jotain niihin liittyvää.

Kävi niin iloisesti, että sain vihiä uudesta maahanmuuttajataustaisille naisille suunnatusta Kotoa kotiin -hankkeesta, jota toteutettiin Lahden Diakonialaitoksella. Olin aiemmin toiminut vapaaehtoisena lastenhoitajana tätä hanketta edeltäneessä Amal-hankkeessa. Kiinnostukseni hankkeita ja maahanmuuttotyötä kohtaan otettiin ilolla vastaan Dilassa. Muutaman erittäin mielenkiintoisen keskustelun jälkeen aloitin syksyllä 2019 harjoitteluni Osallisuuskortteli-hankkeessa, jonka kautta minun oli mahdollista tutustua Kotoa kotiin –toiminnan lisäksi muihinkin Dilan toimintoihin.

Ihan aluksi Osallisuuskortteli ja oma roolini siinä vaikuttivat hieman sekavilta, mutta pian kokonaisuus ja sen tarjoamat mahdollisuudet hahmottuivat minulle tarkemmin. Osallisuuskorttelin kautta pääsin tekemään töitä Särö- perheiden kanssa, osallistumaan tapahtumien rakentamiseen ja suunnitteluun, toimimaan vapaaehtoisena maahanmuuttajaäidille, jakamaan arjen iloja elämän makuisessa äiti-vauva -ryhmässä ja puuhastelemaan päiväkoti Teemulan lasten kanssa. Pääsin toteuttamaan myös kokopäivän mittaisen talviretken Teemulan lapsille, mikä oli varmasti yksi ikimuistoisimmista päivistä harjoittelujaksoni aikana! Ennen kaikkea pääsin tekemään sitä mistä haaveilinkin, toimimaan maahanmuuttajiin kohdistuvassa hankkeessa, rinnakkain eri kielitaustoista tulevien naisten kanssa. Kotoa Kotiin- hanke onkin ollut harjoitteluni kotipesä, johon saatoin aina palata.

Osallisuuskortteli mahdollisti minulle harjoittelun toteuttamisen hajautettuna, jolloin pystyin jakamaan aikaani myös muita opintojaksoja ajatellen, eikä harjoittelun suorittamisella tullut kiire. Tällä tavoin sain myös harjoittelusta enemmän irti, eikä niin sanottua hukka-aikaa juurikaan jäänyt.

Aikani Dilassa oli niin hedelmällistä, että halusin jatkaa viimeisenkin syventävän harjoitteluni Osallisuuskorttelissa kevään ja kesän 2020 aikana. Sekin päädyttiin hajauttamaan, mikä toimi loistavasti myös kesken harjoittelun alkaneella poikkeusajalla. Keräsin tunteja kotoa käsin sitä mukaa kun harjoittelun vaatimaa sisältöä oli saatavilla.

Tänä syksynä tulee jo melkein vuosi siitä, kun aloitin Osallisuuskorttelissa. Päätän taipaleeni juhlallisesti ja haikein mielin opinnäytetyöhön, jonka olisi tarkoitus palvella Kotoa Kotiin- hankkeen ryhmätoiminnan naisia ja vapaaehtoisia.

Kirjoittaja

Jutta Nikkinen
sosionomiopiskelija
LAB-ammattikorkeakoulu

Osallisuuskortteli -hanke muotoilee Dilakorttelia LABin sosionomiopiskelijoiden oppimisympäristöksi mahdollistaen opintojen suorittamisen aidoissa työelämän tilanteissa. Projekti tarjoaa yksilöllistä tukea opintojen edistämisessä.
Lue lisää Osallisuuskortteli-hankkeesta