Mikä ihmeen YTY?

Osallistuminen Yhdessä tekemisen yhteisöön tuo aktiivisuutta nuoren elämään!

Yhdessä tekemisen yhteisö on kohtaamispaikka päijäthämäläisille 18–29 -vuotiailla nuorille, jotka eivät opiskele tai käy töissä, tai joilla on muutoin haastava elämäntilanne. Yhdessä tekemisen yhteisö eli YTY tarjoaa nuorille turvallisen kohtaamispaikan. YTY sijaitsee Harjulan setlementin tiloissa (Harjulankatu 7, Lahti).

Yhdessä tekemisen yhteisö eli YTY tarjoaa osallisuutta 18-29 -vuotiaille nuorille.

Nuoret ohjautuvat toimintaan mukaan erilaisten verkostojen kautta kuten Ohjaamosta, Vamokselta ja nuottivalmentajien ohjaamana. Toiminnassa on ollut mukana noin 20 nuorta vuoden 2023 aikana. Kohtaamispaikkatoimintaa on tarjolla kolmena päivänä viikossa. Tekeminen yhteisössä muodostuu kävijöiden näköiseksi ja heidän tarpeidensa mukaiseksi.

Nuori voi osallistua Yhdessä tekemisen yhteisön toimintaan monella eri tasolla. Kevyimmän vaihtoehdon osallistumiselle tarjoaa kolme kertaa viikossa avoinna oleva kohtaamispaikka. Se on vapaamuotoista yhdessä oloa, pelailua ja keskustelua, joissa on aina läsnä myös ohjaaja. Kohtaamispaikan lisäksi toiminnasta voi saada voimavaraistavaa valmennusta ja tukea. Vahvimmin nuoria osallistaa kehittämistiimitoiminta, joissa nuorten omia ideoita toteutetaan yhdessä ohjaajien toimiessa mahdollistajina. Oma osallistumisen taso on nuoren oma valinta, moni on mukana kaikilla tasoilla, mutta on myös heitä, joille Kohtaamispaikka vastaa parhaiten omiin tarpeisiin.

Tänä vuonna toteutuneita kehittämisprosesseja ovat olleet peräkonttikirppiksen suunnitellut ja toteuttanut tiimi sekä turvallisemman tilan periaatteet prosessoinut tiimi. Seuraavaksi suunnitteilla on taidenäyttelyn pitäminen. Lisäksi kehitteillä on voimavaravalmennus, jossa kehittämisvaiheessa kerätään nuorilta ideoita ns. ”dialogikahveilla”. Kahvikupin äärellä keskustellaan nuoren kanssa kahdelleen mihin asioihin nuori haluaisi vaikuttaa. Ideaa lähdetään yhdessä kehittämään.

YTYssä työskentelee Dilan työntekijä Outi Petäjä.

Dilan osalta hankkeessa työsketentelee projektityöntekijä Outi Petäjä, joka on koulutukseltaan mm. sosionomi YAMK. Hän on työskennellyt laajasti eri ikäisten lasten ja nuorten kanssa.

Hanke on kolmevuotinen, STEA:n (Sosiaali- ja terveysalan avustamiskeskus) rahoittama. Hanke on alkanut 1.3.2023. Se järjestetään yhdessä Harjulan Setlementti ry:n ja Lahden Diakonialaitoksen yhteistyönä.

Teksti ja kuva 1: harjoittelija Paula Haakana