Mikä ihmeen tulevaisuuspaja?

Tulevaisuuspajan kehittämistyö alkoi vuonna 2022 ja sitä tehdään yhdessä Turun Yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa. Toiminta on tarkoitettu 16–29-vuotiaille nuorille, joita tulevaisuus vielä askarruttaa. Tarkoitus on, että nuoret rohkaistuvat pohtimaan tulevaisuuttaan ja toiveitaan ja tekemään siihen liittyviä päätöksiä. Nuorella tulee olla oma motivaatio lähteä mukaan, ja sitoutua noin kuukauden mittaiseen projektiin, vaikka paja perustuukin vapaaehtoisuuteen. Nuoria ohjautuu mukaan Dilan omista toiminnoista, esim. Stoorista sekä yhteistyötahojen kautta, kuten Ohjaamon tai NUOTTI-valmennuksen kautta.

Tulevaisuuspaja tarjoaa mahdollisuuden pohtia tulevaisuutta yhdessä muiden nuorten ja ohjaajan kanssa.

Tulevaisuuspaja -toimintamallissa on yhteensä kuusi ryhmätapaamista. Alku- ja loppuhaastattelu tehdään ohjaajan kanssa kahden kesken, loput neljä kertaa on pajatoimintaa noin viiden henkilön pienryhmissä. Niissä tehdään erilaisia harjoituksia ja hyödynnetään eri menetelmiä; käytetään mm. maalausta ja unelmakarttaa apuna. Niiden avulla myös yksityisyys säilyy paremmin, kuin että kirjoitettaisiin itsestä asioita paperille ylös. Pienryhmäkokoontumiset kestävät noin kolme tuntia kerrallaan. Ensimmäinen kerta käsittelee henkilön menneisyyttä, sitten nykyisyyttä ja lopuksi tulevaisuutta. Ensin pitää ymmärtää ja hyväksyä menneisyys, jotta voidaan suunnitella tulevaisuutta. On myös tärkeää olla myötätuntoinen itselle.

Veera Lallo on tulevaisuusohjaaja, joka on aloittanut työnsä Lahden Diakonialaitoksella 1.3.2023. Koulutukseltaan Veera on sosionomi (AMK). 

Tulevaisuuspajassa tavoitteena on löytää nuorta kiinnostava teema ja saada voimaa ja rohkeutta lähteä sitä kohti. Se voi olla uusi koulutus, työ tai harrastus. Lopuksi on keskustelu tulevaisuusohjaaja Veeran kanssa. Kerran kuussa Veeralla on teams-palaveri Turun Yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa, joka antaa toiminnalle asiantuntijanäkemyksen. Veera on saanut tulevaisuuspajan osallistujilta hyvää palautetta. Ohjauksen jälkeen he näkevät tulevaisuudessaan enemmän mahdollisuuksia.

Teksti ja kuva 2: harjoittelija Paula Haakana

Kuva 1: Sarita Rannankari