Mikä ihmeen tuettu vapaaehtoistoiminta?

Annetaan kaikille yhdenvertainen mahdollisuus tehdä hyvää! Tervetuloa tutustumaan tuettuun vapaaehtoistoimintaan!

Lahden Diakonialaitoksella on kehitetty ja mahdollistettu tuettua vapaaehtoistoimintaa pitkäjänteisesti. Tukea vapaaehtoisuuteen -hanke toimi vuosina 2018–2021 STEAn rahoittamana. Nyt tavoite on myös valtakunnallisella tasolla edistää erityistä tukea tarvitsevien mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena. Koordinaattori Tiina Roos (yhteisöpedagogi AMK) korostaa, että vapaaehtoisen näkökulma on tärkeä. Tuetussa vapaaehtoistoiminnassa yksilöllisten voimavarojen kunnioittaminen korostuu.

Tuetussa vapaaehtoistoiminnassa mahdollistetaan vapaaehtoisena toimiminen tasa-arvoisesti kaikille.

Tukea vapaaehtoisuuteen tähtää tukea tarvitsevien vapaaehtoisten osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamiseen sekä toimintakyvyn ja vaikutusmahdollisuuksien lisääntymiseen. Monelle osallistujalle on tärkeää myös se, että pääsee vuorostaan aktiiviseksi toimijaksi. Voi olla vahvuusalueita, joissa pystyy auttamaan muita, vaikka toisissa asioissa vastaanottaakin tukea. Kokeneempi vapaaehtoinen voi toimia uuden vapaaehtoisen mentorina. Hyvän tekemisen keskiössä on vastavuoroisuus sekä hyvinvointivaikutukset tekijälleen.

Vapaaehtoinen voi ilahduttaa muita omilla taidoilla. Maalausten lahjottamisella ilahdutetaan lapsia ja vanhuksia.

Tuen mallia viedään myös ympäri Suomen − toimintatapoja on kehitetty yhdessä vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Koordinaatio tukee ja kannustaa vapaaehtoistoimintaa järjestäviä tahoja hyödyntämään ihmisten erilaisia vahvuuksia. Keinoja viedä tuen työkaluja eteenpäin ovat mm. webinaarit, työpajat ja yhteistyön lisääminen.

Dilakorttelissa toimii vapaaehtoisia, jotka saavat koordinaattorilta tukea tehtävissään. Yksilötuen lisäksi heille tarjotaan ryhmätukea. Vapaaehtoistehtävät valikoituvat vapaaehtoisten toiveiden ja ideoiden pohjalta. Vapaaehtoisena voi toimia myös antamalla omaa aikaansa kohtaamispaikalla: Kaikille avoin kohtaamispaikka OloDila kokoontuu keskiviikkoisin klo 15–17 Stoorissa. Kohtaamispaikkatoimintaan voi tulla kuka tahansa tapaamaan muita kahvittelun lomassa. OloDilassa ei ole säännöllistä ohjelmaa, vaan ohjattuja tuokioita voivat järjestää vapaaehtoiset, opiskelijat, työpajanuoret, työkokeilijat tai muut innokkaat. Vapaaehtoisuus on kohtaamista ja sisällön tuottamista eli vapaaehtoinen voi tuoda itseä kiinnostavia teemoja toimintaan. Tärkeää on yhdessä tekeminen ja juttelu. Lautapeleihinkin toivotaan lisää pelikavereita. Muiden ilahduttaminen on vapaaehtoistehtävä, jossa voi hyödyntää omaa harrastuneisuuttaan.

Teksti ja kuva 2: harjoittelija Paula Haakana

Kuva 1: Sarita Rannankari