Mikä ihmeen Tsäänssi?

Oppivelvollisuuslain muututtua vuonna 2020 syntyi tarve kehittää uudenlaista toimintaa niille nuorille, joille oppiminen perinteisessä koululuokassa on haaste. Dilakortteliin avattiin vuoden 2023 alussa Tsäänssi-paja, joka on ainutlaatuinen mahdollisuus suorittaa ammatti- tai lukio-opintoja.

Nuorilla saattaa olla vaikeuksia toimia ryhmässä tai mahdollisesti haasteita omassa käyttäytymisessään. Tsäänssi on Lahden Diakonialaitoksen (DILA), Suomen Diakoniaopiston ja Lahden kaupungin yhteinen kehittämispilotti. Työpajan kohderyhmä ovat 15–18-vuotiaat oppivelvolliset. Jokaiselle nuorelle suunnitellaan omat tavoitteet opintojen edistymiseen tai koulutuspaikan löytämiseen. Työpajatoiminta vahvistaa nuorten elämänhallintaa ja työelämävalmiuksia tulevaisuudessa. Nuorten sosiaaliset taidot ja kyky toimia ryhmässä kehittyvät myös yhdessä tekemisen avulla.

Tsäänssi-paja sijaitsee Dilakorttelissa, Ahvenistonkadulla Lahdessa.

 

Tsäänssissä työskentelee valmentaja, Heidi Rajala, joka ohjaa ja tukee nuoria yksilöllisesti heidän tarpeidensa mukaan. Paja on auki maanantaista perjantaihin klo 9–14. Nuoret aloittavat pajapäivänsä oman aikataulunsa mukaan. Pajalla on mahdollisuus myös aamupalaan. Pääsääntöisesti lounaaseen asti tehdään kotitehtäviä, lounas syödään Suomen Diakoniaopiston ruokalassa. Nuoret myös harjoittelevat arjen taitoja muun muassa leipoen. Ryhmä on vieraillut Lahden taidemuseo Malvassa ja harjoitellut näin ryhmässä olemista kulttuurin avulla.

Tsäänssi on nuorille mahdollisuus suorittaa opintoja joustavasti.

Tällä hetkellä Tsäänssissä toimii harjoittelija, sosionomiopiskelija Renna. Hänellä on menossa yhteiskunnallisen osallisuuden tukeminen -jakso ja harjoittelu pajassa kestää 7 viikkoa. Tsäänssissä on kolme viihtyisää tilaa, joita voidaan toiminnassa käyttää. Harjoittelija voi tarvittaessa lähteä jonkun pajalaisen mukaan myös toiseen rauhallisempaan tilaan, jolloin opiskeluun on helpompi keskittyä.

Juuri nyt Tsäänssissä opiskelee neljä nuorta, nuorten määrä vaihtelee tuen tarpeen mukaan. Nuoret löytävät Tsäänssiin koulun ottaessa yhteyttä Tsäänssin valmentajaan, kun nuorella on haasteita osallistua tunneille tai toimia isommassa ryhmässä. Varsinainen opetusvastuu on koululla, sen kautta tulevat tehtävät ja arvioinnit.

Tsäänssin valmentaja tekee paljon yhteistyötä koulun ja nuoren huoltajan kanssa. Siellä saa yksilöllistä tukea rauhallisissa ja kodinomaisissa tiloissa.

Teksti: harjoittelija Paula Haakana

Valokuvat: Paula Haakana ja Sarita Rannankari