Maailman pakolaispäivä 20.6.2024

Tänään vietetään maailman pakolaispäivää. World Refugee Day on YK yleiskokouksen päättämä teemapäivä, joka lanseerattiin vuonna 2000 yhdistämällä eri maiden pakolaispäiväperinteet. Pakolaisuuden syitä on monia. Yleisimmät syyt paeta kotia ovat sodat, ääri-ilmiöt ja luonnonmullistukset. Tämän vuoden teemapäivän tavoitteena on ottaa pakolaiset avoimesti vastaan, lisätä solidaarisuutta ja ymmärrystä pakolaisuudesta sekä varmistaa pakolaisten mahdollisimman onnistunut sopeutuminen. Psykologi Antti Klementtilän sanoin:

”Pakolaistaustaiset eivät ole vain stressaantuneita tai traumatisoituneita. He eivät ole vain uhreja tai selviytyjiä. Mitä muuta he ovat ihmisinä? Se on se, minkä pitäisi olla tai mikä voisi olla mielenkiinnon ja kannustuksen kohde?”

Solidaarisuus pakoon joutuneiden ihmisten kanssa tarkoittaa myös ratkaisujen löytämistä heidän ahdinkoihinsa ja konfliktien lopettamista, jotta pakolaiset pääsisivät kotiin turvallisesti.

Pakolaisten onnistunutta sopeutumista edesauttaa sosiaalisen liittymisen tunne, eli kokemus kuulumisesta ryhmään, yhteisöön ja koko yhteiskuntaan. Jotta pakolainen voisi kokea yhteenkuuluvuutta, meidän tulisi aktiivisesti haluta ja kutsua hänet mukaan omaan yhteisöömme.

Kotouttamista auttavat myös kielen opiskelu ja työllistyminen. On kuitenkin tärkeää huomioida, että uusilla pakolaisilla on jo valmiiksi valtava stressi, ja uuteen sopeutuminen vie runsaasti voimavaroja, mikä hidastaa uuden kielen oppimista ja työskentelyyn pääsyä. Tästä syystä pakolaisten sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen on tärkeä panostaa, ottamalla mukaan ja tarjoamalla paikkoja, joissa voidaan rakentaa heidän kanssaan yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Mitä me Dilalla teemme pakolaisten hyväksi?

Ukrainan sodan alettua valmistauduimme majoittamaan ukrainaisia pakolaisia Dilakorttelimme vapaisiin asuntoihin. Nykyään korttelissamme asuu useita sotaa paenneita ukrainalaisia. Korttelimme ympäristön kautta pystymme tarjoamaan asukkaille monenlaista tukea ja tapahtumia, jotka edistävät yhteenkuuluvuuden tunnetta. Olemme ottaneet huomioon tapahtumien tiedottamisessa ukrainan kielen, jotta he tietävät, mitä tapahtumia Dilakorttelissa järjestetään.

Yhteenkuuluvuuden tunteen rakentamiseksi meillä on käynnissä Tuettua vapaaehtoistoimintaa maahanmuuttaneille -hanke (1.5.2023 – 30.9.2025), joka palvelee tätä tarkoitusta ja on suunattu eri syistä maahanmuuttaneille. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama. Hankkeen toimintaan on osallistunut myös runsaasti pakolaisia. Projektikoordinaattori Riikka Neuvosen mukaan hankkeen ensimmäinen toimintavuosi on osoittanut, että maahan muuttaneilla on valtavasti potentiaalia ja innostusta toimia vapaaehtoistehtävissä. Vapaaehtoiset ovat toimineet erilaisissa organisaatiossa sekä säännöllisissä että keikkaluontoisissa vapaaehtoistehtävissä. Vaikka kaikki eivät osaa kieltä riittävästi, on kuitenkin onnistuttu löytämään sopivia tehtäviä, kuten fyysistä tekemistä, mikä on osoittautunut hyväksi vaihtoehdoksi. Vähäisilläkin kielitaidoilla ovat pakolaiset pärjänneet hyvin esimerkiksi palvelutaloissa ikääntyneiden apuna ja urheiluseurojen apuvalmennuksissa.

Cristina Kauppinen
Viestintä- ja HR-koordinaattori | 044 493 4425 | cristina.kauppinen@dila.fi
Riikka Neuvonen, projektikoordinaattori