Maahanmuuttajanaisten korona-ajan kohtaamisia Teamsissa ja puistoissa

Korona on haastanut matalan kynnyksen kohtaamiset: mitä toimintoja voi toteuttaa verkossa? Onnistuuko Teamsissa vappumunkkien koristelu, parvekekukkien istutus tai paikallisiin uimarantoihin tutustuminen? Kotoa kotiin -hankkeessa otettiin tästä selvää. 

Leivontaa ja parvekekukkien istutusta Teamsissa

Kotoa kotiin- hankkeen naisten matalan kynnyksen kohtaamispaikka, perjantaikahvit, siirrettiin Teamsiin keväällä 2021. Vähäisen kielitaidon omaavat maahanmuuttajanaiset sekä suomalaiset naiset kohtasivat Teamsissa eri teemojen äärellä.

Kuva 1. Puutarhuri opasti parvekekukkien istuttamista Teamsissa. (Kuva: Tiia Kangassalo)

Perjantaikahvit on osa Kotoa kotiin -hankkeen osallisuutta ja hyvinvointia vahvistaa vertaistuellista vapaaehtoistoimintaa. Perjantaikahveilla vapaaehtoiset maahanmuuttajataustaiset sekä kantasuomalaiset naiset kohtaavat maahanmuuttajanaisia, joilla on kieli- ja kulttuuritaidottomuutta sekä vähäiset kontaktit suomalaisiin. Vapaaehtoiset toimivat naisten tukena kotoutumisessa  mahdollistaen kontaktien ja verkostojen luomista.

Kotoa kotiin -toiminnassa on lisätty naisten osallisuutta ja tarjottu mahdollisuus vaikuttaa käsiteltäviin teemoihin. Monet teemat, kuten Lahden grillipaikat, mökin vuokraaminen ja polkupyörällä ajo, olivat naisten toiveita. Yhdessä keskustelu sekä kokemusten ja arkisten neuvojen jakaminen olivat tapaamisissa vahvasti läsnä. 

Etänä toteutettava kohtaamispaikka osoittautui onnistuneeksi kokeiluksi. Toteutus vaati hyvää toiminnan fasilitointia ja naisten ohjausta. Ennakkovalmisteluihin kuului selkokielistä Whatsapp-viestintää ja tukisanaston valmistelua. Naisia rohkaistiin ja opastettiin osallistumaan tapaamisiin tietokoneen tai älypuhelimen välityksellä. Jokainen osallistuja tuli kohdatuksi ja sai osallistua mukaan haluamallaan tavalla: joku halusi vain kuunnella ja toinen aktiivisesti harjoitella kielen käyttöä osallistumalla keskusteluihin. Kevään ja kesän aikana toteutettiin myös kohtaamisia ulkona: leikkipuistotreffejä, puistojoogaa ja vierailu kotieläinpihalle. 

Kuva 2. Puistojoogaa Kotoa kotiin -vapaaehtoistoiminnan tapaamisessa. (Kuva: Tiia Kangassalo)

“Tapaamiset ovat hauskoja ja siellä saa viettää kivaa aikaa yhdessä.”

Etätoteutuksista kerättiin palautetta. Tapaamiset olivat naisten mielestä tärkeitä. Kohtaamisia kuvattiin mukavaksi yhdessä oloksi ja keskustelemiseksi. Osallistuminen koettiin helppona ja osallistuminen omalta sohvalta juuri silloin kuin itselle sopii oli mielekästä. Etätapaamiset jopa lisäsivät toiminnan matalaa kynnystä.

“Teamsissa osallistumiset ovat helppoja osallistua, kun olen lasten kanssa kotona.”

Teemat olivat ajankohtaisia ja tarpeellisia sekä maahanmuuttajanaisille että vapaaehtoisille. Tapaamiset koettiin hyväksi mahdollisuudeksi oppia ja harjoitella suomen kieltä sekä luoda sosiaalisia suhteita. 

“Puhumme tärkeistä asioista perjantaikahveilla, ja osallistuminen tapaamisiin auttaa naisia opettelemaan suomen kieltä.”

Syyskuussa valmistuvasta Kotoa kotiin -toimintamallista löytyy lisää hyviä vinkkejä ja monikäyttöistä tukimateriaalia maahanmuuttajanaisten ja vapaaehtoisten kohtaamisiin. Hanketta rahoittaa Euroopan unionin sisäasioiden (EUSA) turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Sitaatit ovat Teams-tapaamisiin osallistuneiden naisten kommentteja.

 

Kirjoittajat

Maija Eerola toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja Kotoa kotiin -hankkeen projektipäällikkönä.

Tiia Kangassalo toimii Lahden Diakonialaitoksella Kotoa kotiin -hankkeen projektikoordinaattorina ja vastaa hankkeen vapaaehtoistoiminnasta.

Linkit

LAB 2021. Kotoa kotiin. Hanke. [Viitattu 6.7.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/kotoa-kotiin

 

Kirjoitus on julkaistu LAB-ammattikorkeakoulun LAB Focus -blogissa 4.8.2021