Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavassa työtoiminnassa pääset tutustumaan sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja ohjausalan ammatteihin. Pääset kokeilemaan mitä alalla työskentely pitää sisällään ja saat tukea ja ohjausta oman koulutus- tai työelämäpolun löytymiseen.

Kuntouttavan työtoiminnan kohderyhmää ovat Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymään (PHHYKY) kuuluvien kuntien alueella asuvat, pitkään työttömänä olleet työttömät työnhakijat, jotka täyttävät lain kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) määrittämät kriteerit.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle. Kuntouttava työtoiminta sovitetaan henkilön työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan niin, että se on työmarkkinoille pääsyn kannalta mielekästä ja riittävän vaativaa. Jokaisen asiakkaan yksilöllinen palvelun sisältö ja tavoitteet määritellään aktivointisuunnitelmassa tai monialaisessa työllistymissuunnitelmassa, jonka asiakas ja PHHYKY:n sosiaalihuollon omatyöntekijä ja TE-palvelujen asiantuntija tekevät yhdessä asiakkaan kanssa.

Lisätietoja

Dilakorttelin sosiaaliohjaaja Jonna Juuti
044 4011 134
jonna.juuti@dila.fi

Työllisyyspäällikkö Saila Immonen
044 7615 707
saila.immonen@dila.fi