Kulttuuri ja kieli tutuksi toiminnan kautta

Kotoa kotiin -hankkeessa vietettiin laskiaista yhdessä maahan muuttaneiden naisten ja
vapaaehtoisten kanssa, turvallisesti ulkona herkutellen ja mäkeä laskien. Laskiaistapahtuman tavoitteena oli tarjota yhteistä tekemistä naisille ja lapsille sekä tutustua suomalaisuuteen, perinteisiin, talven mahdollisuuksiin ja hankkeessa mukana oleviin vapaaehtoisiin naisiin.

Kotoa kotiin -hanke tukee arabian-, kurdin- darin- ja thaikielisten naisten kotoutumista vahvistamalla sosiaalista osallisuutta, yhteiskunnallista aktiivisuutta, suomen kieltä, kulttuurituntemusta sekä positiivista mielenterveyttä ryhmätoiminnan, yksilötoiminnan sekä vapaaehtoisen vertaistuen avulla. Hanke ehkäisee päätymistä tilanteeseen, jossa naisen elämä Suomessa vakiintuu kodin seinien sisälle ilman muita sosiaalisia suhteita, kielitaidon kehittymistä tai Suomen kulttuuriin tutustumista.

Hankkeessa toteutuva vapaaehtoistoiminta on osallisuutta ja hyvinvointia vahvistavaa vertaistukea naisilta naisille. Pidempään Suomessa olleita maahanmuuttajataustaisia ja kantasuomalaisia naisia perehdytetään toimimaan Kotoa kotiin -ryhmätoiminnan osallistujien tukena ja antamaan apua maahanmuuttajanaisille. Naiset kokoontuvat yhdessä vapaaehtoisten kanssa säännöllisesti matalan kynnyksen kohtaamispaikassa Dilakorttelissa heille turvallisessa ympäristössä.

Tutkimuksen mukaan uuteen kieleen sosiaalistutaan arkisissa ajanviettotilanteissa, joita ovat esimerkiksi erilaiset julkiset tapahtumat ja avoin perhetoiminta. Kun naiset saavat tukea niin kielellisesti, emotionaalisesti kuin sosiaalisestikin, tukee se kieleen sosiaalistumisen mahdollisuuksia. Lähtökohtana tulee olla osallisuuden kokemus, jonka avulla kotoutuja vahvistuu aktiiviseksi kielenkäyttäjäksi (Intke-Hernandez 2020).

Hankkeessa järjestetään LAB-ammattikorkeakoulun, Salpauksen ja Dilan yhteistyönä osallisuutta ja kielenkäyttötilanteita tukevaa ryhmätoimintaa, naisten toiveita kuunnellen. Tähän mennessä hankkeen ryhmätoiminnassa on ollut mukana 35 kohderyhmään kuuluvaa naisesta. Tämän lisäksi hankkeessa luodaan vapaaehtoistoiminnan malli, jonka avulla rekrytoidaan ja perehdytetään pidempään Suomessa olleita maahanmuuttajataustaisia sekä kantasuomalaisia vapaaehtoisia toimimaan maahan muuttaneiden naisten kotoutumisen tukena. Hanketta rahoittaa Euroopan unionin sisäasioiden (EUSA) Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Kirjoittajat: Tiia Kangassalo (DILA, projektikoordinaattori Kotoa Kotiin -hankkeessa), Mia Kröneck (LAB ammattikorkeakoulu, asiantuntija Kotoa Kotiin -hankkeessa)

Lähteet

Intke-Hernandez, M. 2020. Maahanmuuttajaäitien arjen kielitarinat: Etnografinen tutkimus kieliyhteisöön sosiaalistumisesta. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. Helsinki.  [Viitattu 19.2.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6838-2