KotiKummi – läsnä hetkessä

Lahti ikääntyy. Vuoteen 2025 mennessä joka kuudes Lahden kaupungin asukas on yli 65-vuotias. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa myös kotihoidon asiakasmäärät tulevat kasvamaan entisestään. Vaikka ikäihmiset kokevat nykypäivänä olevansa kaikin puolin terveempiä kuin vielä muutama vuosi sitten, jää hyvinvoivien vanhuksien katveeseen joukko, jonka elämää varjostaa yksinäisyyden ja osattomuuden kokemukset. Nämä ikääntyneet kärsivät usein eristäytymisen tunteesta: mielekästä elämää voi hankaloittaa esimerkiksi vaikeudet muistin tai liikkumisen kanssa. Ulos ei uskalleta enää yksin lähteä, eikä ole ehkä ketään, kenelle soittaa.

Kun oma toimintakyky ei mahdollista enää itselle tärkeiden asioiden tekemistä, voi koti muuttua turvallisesta paikasta vankilaksi. Usean ikääntyneen kotona saattaa käydä pelkästään kotihoitaja, jonka aika ikäihmisen rohkaisuun ja kohtaamiseen on usein harmillisen rajallinen. Kotihoitajat tekevät kallisarvoista työtä, mutta asiakasmäärien kasvaessa nousee myös ihmislähtöisen kansalaistoiminnan tarve. Kotiin jäävien ikäihmisten luokse on mentävä, etenkin jos he eivät pääse itse jo olemassa olevien toimintojen äärelle. Tähän tarpeeseen pyrkii vastaamaan Lahden Diakonialaitoksen KotiKummit.

Tukea lahtelaisille kotihoidon ikäihmisille

KotiKummit on tarjonnut lahtelaisille kotihoidon ikäihmisille tukea vapaaehtoistoiminnan avulla jo keväästä 2018 alkaen, jolloin hanke aloitti toimintansa. Toimintaan on ohjautunut etenkin niitä ikäihmisiä, jotka ovat syystä tai toisesta vaarassa tulla syrjäytetyksi kodin ulkopuolisesta elämästä.

Kotikummi-vapaaehtoiset vierailevat ikäihmisen kotona säännöllisesti tuoden iäkkään arkeen kaivattua juttuseuraa ja läsnäoloa. Kotikummi on ihan tavallinen ihminen, jolla on aikaa. Hänellä on mahdollisuus pysähtyä kuuntelemaan niitä tarinoita, jotka ovat jääneet kertomatta, sekä puuhata ikäihmisen kanssa niitä asioita, joihin hän ei yksin välttämättä uskaltaisi enää ryhtyä.

Kotikummi-vapaaehtoistoiminta tuo paljon iloa ikäihmisen arkeen, mutta on usein merkityksellistä myös vapaaehtoisille ja eräs heistä totesikin näin: ”Se tunne siitä, et mä todella tein jotain tärkeetä ystävämummolleni. Mua oikeesti odotettiin ja meillä oli hauskaa yhdessä”.

Kotikummi ja ikäihminen tapaavat keskimäärin pari kertaa kuukaudessa ja toiminta suunnitellaan molempien toiveita kuunnellen. Suurin osa iäkkäistä toivoo tapaamisilta ihan tavallisia, arkipäiväisiä asioita, kuten mahdollisuutta lähteä ulos, käydä kaupassa ja kertoa, mitä itselle todella kuuluu. Toiveet saattavat kuulostaa pieniltä, mutta pienissä asioissa piilee usein isompi merkitys. Ne ovat juuri niitä asioita, jotka kasvattavat ihmisen kokemusta siitä, että on yksilönä kohdattu ja arvokas.

Haluatko mukaan Kotikummien joukkoon? KotiKummit ottaa toimintaansa uusia vapaaehtoisia. Mikäli sinulla olisi antaa hetki aikaasi kotona asuvalle ikäihmiselle, ota yhteyttä!

Lisätietoja sivulta: Särö-vapaaehtoistoiminta, KotiKummit – Dila