Hämeen mallilla haetaan vaikuttavuutta työ- ja koulutuskokeiluihin

Hämeen malli pyrkii vastaamaan Hämeen alueen haastavaan työllisyystilanteeseen, sillä alueella on paljon työttömyyttä, mutta toisaalta myös kohtaanto-ongelmaa tietyillä aloilla. Hämeen malli tavoittaa 16–64-vuotiaita hämäläisiä, jotka ovat työttömiä, työnhakijoita tai työn ja koulutuksen ulkopuolella. Muita kohderyhmiä ovat esim. yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. Asiakkaita ohjautuu Hämeen malliin työllisyyden kuntakokeilujen kautta, mutta myös muiden yhteistyötahojen ohjaamana.

Hämeen mallissa työskentelevät valmentaja Anu Mäkelä-Suoknutti (kuvassa vasemmalla) ja projektipäällikkö Kiia Saarikivi.

Hankkeessa työskentelevät projektipäällikkö Kiia Saarikivi ja työelämäkehittäjä Anu Mäkelä-Suoknuutti. Kiia on koulutukseltaan teologian maisteri ja Anu yhteiskuntatieteiden maisteri. Projektipäällikön työnkuvaan kuuluvat mm. valmennus- ja kehittämistyö, viestintä, verkostotyö, hallinnollinen työ ja projektin kokonaiskoordinaatio. Valmentajan työnkuvaan kuuluu ennen kaikkea valmennus- ja kehittämistyö yhdessä osallistujien ja hanketiimin kanssa.

Hämeen mallissa on neljä tavoitetta:

1. Lisätä kohderyhmään kuuluvien hämäläisten työ- ja toimintakykyä kehittämällä työ- ja koulutuskokeilumallia.

2. Pilotoida työkokeilujen opinnollistamista.

3. Tukea osallistujien työllistymistä ja työssä pysymistä tulevaisuusmallia kehittämällä.

4. Asemoida työ- ja koulutuskokeiluiden roolia TE24-uudistuksesa, joissa TE-palvelut siirtyvät kunnille.

Hämeen mallin valmennuksissa kartoitetaan mm. osallistujien vahvuuksia.

Hämeen mallissa on jo ehtinyt käynnistyä mm. Särmä-pilottiryhmä eli ryhmämuotoinen valmennuskokonaisuus, jossa osallistujat valmentautuvat työkokeilua, opintoja tai työnhakua kohti. Ensimmäinen Särmä-pilotti on saatu jo päätökseen, ja mukana yhteistyössä ovat olleet mm. Menten Rauli Ha(ll)ussahanke.

Koko hankkeen aikana 2,5 vuodessa on tarkoitus saada 300 asiakasta mukaan eri toimenpiteisiin. Dilan osuus on tästä 75 henkilöä.

Hämeen malli on ryhmähanke, jossa Lahden Diakonialaitos on päätoteuttajana. Osatoteuttajina toimivat Avainsäätiö, Tavastia ja Hyria. Hanke on ESR+ rahoitteinen. Se on alkanut 1.4.2023 ja jatkuu 31.10.2025 asti.

Teksti: harjoittelija Paula Haakana

Kuvat: Sarita Rannakari