Dilan kuntouttava työtoiminta Mahis luo mahdollisuuksia

Lahden Diakonialaitoksen kuntouttava työtoiminta Mahis tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia kuntoutujille Lahden keskustassa. Yksi mahislaisista on Juuli Mikkola, joka kertoo blogi-kirjoituksessaan Mahiksesta.

Kuntouttava työtoiminta Mahis tarjoaa mahdollisuuksia kuntoutua ja löytää uusi suunta elämälle.

Dilakortteli tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia päästä työkokeiluihin, harjoitteluihin ja vapaaehtoiseksi. Dilakorttelissa voi myös opiskella Suomen Diakoniaopiston Lahden kampuksella. Mutta itselleni ja monelle muullekin on yllätyksenä tullut kuntouttava työtoimina Mahis ja mitä kaikkea se kattaa.

Kuntouttava työtoiminta Mahis

Näin mahislaisena kuntouttava työtoiminta Mahis esiintyy omalaatuisena ryhmänään verrattuna samoissa tiloissa toimivaan nuorten sote-työpaja Stooriin. Mielestäni Mahista erottaa kuntouttavana työtoimintana omanlainen toimintajärjestelmä. Jokaiselle mahislaiselle kuuluu kerran viikossa ryhmävalmennus, jossa tapahtuu laidasta laitaan asioita. Olemme saaneet kuulla asiantuntijavierailijoita, esittelijöitä eri Dilan toiminnoista ja tiedotusta myös kaikista muista mahdollisista asioista, joilla voimme vaikuttaa hyvinvointiimme ja osallisuuteen yhteiskunnassa.

Kuntouttava työtoiminta Mahis sijaitsee Lahden keskustassa (Sibeliuksenkatu 6A), joten sinne on helppo saapua julkisilla kulkuvälineillä.

 

Mahiksessa lisäksi keskustelemme ja tunnistamme erilaisten tehtävien kautta omia vahvuuksiamme työmaailmaan, tulevaisuuden suunnitteluun ja muutenkin myönteisempään näkemykseen itseensä ja osallisuuteen. Opiskelemme myös esimerkiksi CV:n tekoa, sovellusten ja ohjelmien hyödyntämistä omassa kuntoutumisessa ja työmaailmassa ja myös sosiaalisia taitojamme. On meillä myös rentoja päiviä, etenkin kesäaikaa käymme paljon ulkona, retkillä ja tutustumassa palveluihin paikan päälle.

Tämä tarjoaa myös hyvää sosialisoitumista ja ryhmässä saakin helposti vertaistukea, juttuseuraa ja ystäviä. Koska ikähaitari ryhmässä on laaja, tarjoaa se valtavasti erilaisia näkökulmia niin nuorille kuin vanhemmille.

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu kaikille työikäisille ja Mahiksessa jokainen toimii oman suunnitelmansa mukaisesti.

Ryhmävalmennuksen lisäksi jokaiselle mahislaiselle on laaja kattaus erilaisia kuntouttavan työn mahdollisuuksia. Niihin lukeutuu  esimerkiksi sote-alan avustavat työtehtävä, lahjoitusten lajittelu tai Ilmaisen Puodin ylläpitoa. Minä itse puolestani olen ollut tuottamassa erilaisia media- ja some-materiaaleja Dilan eri ryhmille ja tätäkin tekstiä.

Työtehtävät kuntouttavat, lisäävät onnistumisen tunnetta ja osallisuutta yhteiskunnassa ja Dilassa. Myös moni löytää työn kautta kipinän jatkaa opiskelemaan aihetta esimerkiksi sote-alalle. Itselleni tämä on ollut tärkeä keino ylläpitää mediataitoja ja kerryttää työkokemusta. Mutta myös armollisena reittinä kuntoutua ja saada arkirytmiä ja itsevarmuutta vahvemmaksi. Mahiksessa on hyvin avoin ilmapiiri ja ohjaajat pitävät tärkeänä avoimuutta ja omien voimavarojen kuntoutumista. Mahislaisilla on mahdollisuus aamupalaan ja tarvittaessa lepotilaan, mikäli olo tai terveys kuormittuu päivän aikana. Ohjauksessa on kannustettu itsensä kuulemiseen ja armollisuuden. Mutta myös ylittämään itsensä ja asettamaan kohtuulliset tavoitteet.

”Mahiksessa on hyvin avoin ilmapiiri ja ohjaajat pitävät tärkeänä avoimuutta ja omien voimavarojen kuntoutumista,” kirjoittaa Juuli Mikkola.

Mahis kuntoutujan silmissä

Keväällä kuntouttavan työtoiminnan jakson aloittanut Rasmus on nähnyt Mahiksen hyvässä valossa. Hän kertoo pitävänsä siitä, että täällä on tarjolla monenlaisia työtehtäviä. ”On oikeasti vaihtoehtoja. Ei ole niinkuin normaalisti ois vaan yksi tai kaksi vaihtoehtoa jota kaikki tekisi. Täällä myös kuunnellaan omia rajoja ja aikataulutoiveet. Saa itse olla päättämässä omasta työajastaan ja myös mahdollisuus tehdä töitä omassa rauhassa”, kertoo Rasmus.

Mahislaisten työpäivät vaihtelevat 1-5 päivän välillä, joita voi kuntoutuksen ajan korottaa ja vähentää oman terveyden ja tavoitteiden puissa. Rasmuksen työnkuvaan kuuluu Dilan hyväntekeväisyyslahjoitusten keräysten koordinointi aina vastaanotosta lahjoituksen saajalle asti. Tehtävään kuuluun mm. lahjoitusten vastaanotto, läpikäynti, pesu ja pakkaus. Osa lahjoituksista menee Ilmaiseen Puotiin ja osa Romania-keräykseen, joka viedään Romaniaan kahdesti vuodessa.

Mahislaiset kokevat merkityksellisenä saada olla tekemässä hyvää muille ihmisille. Kuvassa pakataan lahjoituskuormaa toimitettavaksi Romaniaan romaniperheille.

”Oon päässy toteuttamaan keräystä ja saanut myös mahdollisuuden tuoda esille omia ideoita ja työstää lajittelun sujuvuutta lajittelupisteillä. Etenkin nykyiset ohjaajat ovat antaneet mahdollisuuden kehittää työpisteitä ja toimintatapoja. Pidän nykyisistä ohjaajista ja toivon että he pysyvät jatkossakin,” Rasmus kertoo ja jatkaa: ”Säännölliset kuntoutuspäivät ovat auttaneet saamaan päivärytmin kasaan ja kuntoutukseen liikkumiseen annettu bussikortti antaa mahdollisuudet Dilan ulkopuoliseen asioiden hoitamiseen ja harrastamiseen”. Rasmus harrastaa muun muassa Pokemon go:ta.

Avainasiana kuntoutus

”Avainasia täällä on kuntoutus. Jokaiselle on räätälöity yhdessä ohjaajan ja TE-palveluiden kanssa omat tavoitteet, kuntoutuspäivien määrät ja työnkuva kuntoutuksen kanssa ja niihin pääseekin juuri  itse vaikuttamaan. Tavoitteita seurataan ja tarvittaessa myös joustetaan ja avustetaan. Mahikseen päästessä pääsee myös yhteyteen monien palveluiden ääreen ja ohjaajan kanssa voi saada tukea myös tavoittamaan Dilan ulkopuolisia palveluita mm. mielenterveysapua. Mahis on hyvä turvaverkko kuntoutujalle, josta saa toivoa ja turvaa elämään ja työllistymiseen”, tiivistää Juuli Mahiksen toimintaperiaatteita.

Teksti: Juuli Mikkola