DILAn diakoniajohtajan väitöstilaisuus 3.12.

Lahden Diakonialaitoksen diakoniajohtaja Anne-Maria Karjalainen väitteli valtiotieteiden tohtoriksi Helsingin yliopistosta perjantaina 3.12.2021. Karjalaisen väitöstutkimus käsittelee neljän suurimman suomalaisen puolueen eduskuntavaaliohjelmia vaalivuosilta 1991-2019. Väitöstutkimuksessa on keskitytty tarkastelemaan vaaliohjelmien hyvinvointi- ja kansalaisuuspuhetta.

Anne-Maria Karjalaisen väitöstilaisuus järjestettiin Helsingin yliopiston Lahden Yliopistokampuksella.

 

Väitöstutkimuksen keskeinen tulos on, että puolueet puhuvat melko yhtenäisellä tavalla kansalaisista vaaliohjelmissaan; puolueiden väliset erot hämärtyvät erityisesti silloin kun puolueet puhuvat lapsista, nuorista tai vanhuksista. Puhe on palvelujärjestelmäpainotteista ja puolueet korostavat hyvinvointivaltion palveluiden säilyttämisen tärkeyttä. Sen sijaan suhteessa hyvinvointiin on löydettävissä jonkin verran eroavaisuuksia: SDP ja perussuomalaiset kannattavat enemmän valtion vastuuta kansalaistensa hyvinvoinnista, kun sen sijaan keskusta ja kokoomus vastuuttavat myös ihmisiä itseään ja heidän lähipiiriään.

Väitöstilaisuudessa vastaväittäjänä toimi professori Liisa Häikiö (kuvassa vasemmalla) Tampereen yliopistosta ja kustoksena dosentti, yliopistonlehtori Anu Katainen Helsingin yliopistosta (kuvassa keskellä).

 

Tutkimustulokset ovat erittäin ajankohtaisia nyt, kun Suomessa valmistaudutaan historian ensimmäisiin aluevaaleihin. Vuoden 2023 alusta uudet hyvinvointialueet vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluista, joten odotettavissa on, että palvelujärjestelmäpuhe saattaa tiivistyä tai terävöityä tulevissa aluevaaliohjelmissa. Tässä olisikin yksi mielenkiintoinen ja tarpeellinen jatkotutkimusaihe.

Anne-Maria Karjalainen on työskennellyt Lahden Diakonialaitoksella vuodesta 2010 alkaen ja johtanut viimeiset neljä vuotta DILAn diakoniapalveluita. Diakoniapalvelut koostuvat työllisyyspalveluista, hyvinvointipalveluista, vapaaehtoistoiminnasta ja osallisuuspalveluista.

Katso Karjalaisen vierailu MTV3 Uutisaamussa ja kuuntele hänen haastattelunsa YLE:n Radio Suomessa.

Artikkeliväitöskirjan yhteenvetoluku on luettavissa Helda-palvelussa: Hyvinvointi ja kansalaisuus neljän suurimman puolueen eduskuntavaaliohjelmissa 1991-2019 (helsinki.fi)

Valokuvat väitöstilaisuudesta: Saritan Rannankari photography