Dilalaiset tutuksi: ”Täällä näkyy aito arvostus muita kohtaan joka suhteessa”

Dilalaiset tutuksi -juttusarjassa tutustumme Dilan työntekijöihin ja Dilassa harjoitteluaan suorittaviin opiskelijoihin. Sarjan yhdeksännessä osassa työstään ja itsestään kertoo vapaaehtoiskoordinaattori Riikka Neuvonen.

Savonlinnasta kotoisin oleva Riikka Neuvonen on Dilan vapaaehtoistoiminnan koordinaattori. Työnkuva sisältää mm. vapaaehtoisten rekrytointia, perehdyttämistä ja rinnalla kulkemista sekä asiakastyötä kohderyhmien parissa nuorista ikäihmisiin ja perheisiin. Neuvonen saapui taloon vuonna 2016, jolloin hän keskittyi nuorten vapaaehtoistoimintaan (1+1 mentoritoimintaan). Nykyään hänen roolinsa painottuu lapsiperheiden parissa tapahtuvaan vapaaehtoisuuteen.

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Riikka Neuvonen on työskennellyt Dilasta vuodesta 2016 lähtien.

Opinnot ja ura

Riikka muutti 18-vuotiaana Lahteen opiskelemaan sosionomiksi (AMK) ja valmistui vuonna 2010 sosiaalipedagogiselta lapsi- ja nuorisotyön linjalta. Valmistumisen jälkeen hän työskenteli nuorisokodin ohjaajan roolissa kuusi vuotta. Siitä seuraavaksi hän siirtyi Dilaan. Riikka ehti olla työssä pari vuotta, ennen kuin hakeutui opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, sosionomi (YAMK). Dilalta Riikka oli hetken pois ollessaan opintovapaalla ja vanhempainvapaalla, mutta palasi 2021 syksyllä takaisin. Työn, vanhemmuuden ja opiskelun yhdistämisen haasteista huolimatta Neuvonen valmistui tänä keväänä asiakkuusjohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa -linjalta.

Neuvosta opinnoissaan ja työssään motivoi sisäinen halu kehittää itseään ja oppia asioita paremmin, on ne sitten asiakaskohtaamiseen tai työn priorisointiin liittyviä asioita. ‘’Haluan siirtää oppimaani ja tietoani käytäntöön ja työn kehittämiseen‘’, Riikka kuvailee. Sosiaalialaa hän kuvaa itselleen laajaksi ja mahdollisuuksia antavaksi. Vastuu ja työtehtävät vaihtelevat laajasti, etenkin Riikan uralla, jossa hän on työskennellyt alussa huostaanotettujen parissa, kuin nyt vapaaehtoisuuden parissa.

”Työntekijän roolissa korostuu erilaiset lähtökohdat, kuinka pystyy vaikuttamaan ennalta-ehkäisevästi asioihin tai kuinka kasaantuneiden ongelmien keskelle saadaan valoa tunnelin päähän. Yksi asia kerrallaan saadaan asiat sujumaan paremmin.” Neuvonen nauttii myös sosiaalialan monimuotoisuudesta, kuten nykyisen työtehtävän omannäköisyydestä ja mahdollisuuksista vaikuttaa omaan työaikaansa, jota ei ole täysin ennalta saneltu muualta. ”Monipuolisuus tässä työnkuvassa on tosi jees”, Riikka kuvailee rennosti.

Dilassa työskentely

Riikka toimii Särö-vapaaehtoistoiminnassa, jossa työskentelee neljä koordinaattoria ja vapaaehtoistoiminnan päällikkö.

”Silloin kun tulin vuonna 2016 taloon, olivat Lahden Diakonialaitoksen diakoniatoiminnot huimasti pienemmät ja suppeammat kuin tänä päivä. Meitä oli silloin yhteensä kahdeksan työntekijää, jolloin vielä mahduttiin kaikki saman pöydän ääreen. Syksyllä 2021 kun palasin Dilaan töihin, oli määrä kasvanut noin 30 työntekijäksi. Ihan huikean iso kehitys, johon on vaikuttanut uusien rahoitusten saaminen ja uusien palveluiden kehittäminen, uudenlainen drive”, Riikka kertoo Dilan toiminnan historiaa ja muutoksista.

Dila on saanut entistä isompaa ja näkyvämpää roolia Lahdessa, jonka muutoksen Riikkakin on huomannut: ‘’Sitä kautta koen, että Diakonialaitoksen maine on nuorentunut ja neutralisoitunut. Aiemmin esimerkiksi vapaaehtoiset saattoivat miettiä, pitääkö kuulua kirkkoon voidakseen tehdä Diakonialaitoksella vapaaehtoisuutta. Sellaista ei enää ole kysytty tai oletettu suoraan liittyvän Dilan toimintaan.”

Dilassa ei kysytä kenenkään asiakkaan, vapaaehtoisen tai työntekijän uskonnollisesta vakaumuksesta. Dilaan kaikki ovat tervetulleita omana itsenään, juuri sellaisena kuin ovat.

Riikka arvostaa Dilassa myös sitä, että täällä ei näy suurta hierarkkisuutta esimerkiksi työntekijän, harjoitteluitaan suorittavien opiskelijoiden ja hallinnon välillä. ”Täällä näkyy aito arvostus muita kohtaan joka suhteessa. Oli kyseessä sitten opiskelija tai vaikka työpajan nuori, ollaan kaikkialla mahdollisimman tasavertaisia ja kiinnostuneita toisten näkemyksistä. Opiskelijat ovatkin antaneet paljon kiitosta että pääsee tekemään ja oppimaan, ei vaan omasta alueesta, mutta myös kolmannen sektorin kentästä ja saa aitoa vastuuta.”

Vaikka työ eroaa paljon lastensuojelutyöstä ja hanketyöhön kuuluu tietynlainen arvaamattomuus, henkilökohtainen vastuu ja paine saada niitä asioita kasaan mitä on luvattu ulospäin, siihen tykästyy hyvin äkkiä. Työkavereilta ja tiimiltä saa tarvittaessa aina apua ja tukea, mutta Riikka voi tehdä myös itsenäisiä päätöksiä. Riikan roolissa vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina korostuu tärkeä rooli pitää huolta vapaaehtoisista ja toimia heidän tukijana vapaaehtoisuuden ajan.

Neuvonen kertoo vapaaehtoisuudesta ja työstänsä. ”Tehtäväni on  motivoida ja innoittaa ihmistä, joka kokee, että löytyisi muutama tunti aikaa kuukaudessa pikkulapsiperheeseen, nuoren tai ikäihmisen kanssa. Innostaa siihen että kelpaa juuri sellaisena kuin on ja luoda pitkäkantoisia suhteita. Kun meille tulee vapaaehtoiseksi, et ole yksin roolissasi ja sun hyvinvoinista pidetään huolta. Saat tukea ja apua. Täällä kuullaan molemminpuolista toiveista ja vahvuuksista niin vapaaehtoiselta kuin perheiltä, jotta voimme  yhdistää apua oikeaan paikkaan. Hyödynnämme vapaaehtoisen vahvuudet. Vaikka vapaaehtoisuudesta ei saa rahallista palkkaa, meiltä tarjotaan mm. virkistysmahdollisuuksia ja kouluttautumista.”

”Pyrimme kannattelemaan vapaaehtoissuhdetta ja pitämään positiivisuutta yllä”, toteaa Riikka lopuksi.

Vapaa-aika

Neuvosen perheeseen kuuluu avopuoliso ja kolmevuotias tytär. Vapaa-ajalla suurimpia intressejä on matkustaminen niin ulkomailla kuin kotimaassakin ja kulttuuri monipuolisesti. Hänet voikin löytää jääkiekko-, koripallo- ja jalkapallokatsomosta tai esim. teatterista ja musiikkikeikoilta. ”Tykkään kokea ja nähdä uutta ja saada erilaisia aistielämyksiä, jota tarjoavat myös esimerkiksi lenkkeily luonnossa, hyvä ravintolaillallinen tai ulkomailla erilaisen arkkitehtuurin hämmästely. Innostun ja kiinnostun monenlaisesta, mutta vastapainona tarvitsen omaa, rauhoitettua kotiaikaa.”

Riikka tykkää tehdä myös DIY (tee se itse) projekteja. ”Tykkään keksiä ja hyödyntää tavaroita ennen kuin aikoisin heittää asian pois.”

Teksti ja kuva: Juuli Mikkola