Dilalaiset tutuksi: ”Olen vakuuttunut Dilan toiminnasta ja siitä kuinka paljon hyvää Dila tekee – I have been impressed with Dila’s work and with how much good Dila does”

Dilalaiset tutuksi -juttusarjassa tutustumme Dilan työntekijöihin ja Dilassa harjoitteluaan suorittaviin opiskelijoihin. Sarjan neljännessä osassa työstään ja itsestään kertoo korkeakouluharjoittelija Anna-Maria Mitchell.

IN ENGLISH BELOW

Valtiotieteistä ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostunut Anna-Maria Mitchell toimii Dilassa korkeakouluharjoittelijana kansainvälisen yhteisötyön kehittäjänä. Ennen opiskelua Anna-Maria on työskennellyt kehitysyhteistyössä ja yksinyrittäjänä.

Anna-Maria Mitchell toimii Dilassa korkeakouluharjoittelijana

Opiskelu ja tausta

Anna-Maria opiskelee Helsingin yliopistossa valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hän on suorittanut kanditutkinnon yhteiskunnallisen muutoksen tutkimuksesta ja opiskelee tällä hetkellä globaalin kehitystutkimuksen maisteritutkintoa. Globaalin kehitystutkimuksen opiskelu antaa erityisasiantuntijuuden esimerkiksi kansainväliseen järjestötyöhön. ”Asuin monta vuotta Nepalissa työskennellen siellä kehitysyhteistyössä. Sen jälkeen palasin opiskelemaan sitä, mistä olin kiinnostunut jo nuorempana.”

Anna-Maria kuvailee aikaa ennen yliopisto-opiskeluaan. ”Palasin vähän alle nelikymppisenä yliopistoon opiskelemaan ja nyt ovat opiskelut lähestymässä loppuaan. On etuoikeus, että Suomessa on mahdollista aloittaa opiskeleminen aina uudestaan myös myöhemmässä iässä.” Opiskelujen yhteydessä hän on toiminut myös yksinyrittäjänä.

Harjoittelu Dilassa

Anna-Maria laatii harjoittelunsa aikana selvityksen kansainvälisen työn mahdollisuuksista Dilassa. Työ sisältää pääasiassa tutkimustyötä ja kansainvälisiin rahoituskeinoihin tutustumista. Raportti tulee auttamaan Dilaa kansainvälisen työn käynnistämisessä.

Harjoittelussa Anna-Mariaa motivoi Dilan kansainvälistymisen edistäminen. Hän pitää tärkeänä, että Dilan arvot voivat toteutua myös kansainvälisesti, globaalin maailman ympäristössä. ”Kansainvälistymisen avulla päästäisiin tekemään vielä enemmän hyvää ja tukemaan Dilan eri osa-alueita myös kansainvälisen yhteistyön kautta.” Lisäksi hän on sujuva kääntäjä ja edistää osaltaan Dilan monikielisyyttä.

Muuten työelämään liittyen, Anna-Maria kertoo olevansa hyvä projektityössä, missä hänelle on tärkeää luova ajattelu, ideointi ja suunnittelu yhteisen päämäärän motivoimana.

Dila Anna-Marian näkökulmasta

Vaikka Anna-Maria on asunut useita vuosia Lahdessa, käsitys Dilasta on laajentunut harjoittelun aikana. Harjoittelun alussa hän keskittyikin tapaamaan Dilan työntekijöitä ja tutustumaan Dilan eri työalueisiin. ”Olen vakuuttunut Dilan toiminnasta ja siitä kuinka paljon hyvää Dila tekee. Dila kohtaa ihmisten välittömiä tarpeita ja paikkaa aukkoja siellä, missä ihmiset ovat pudonneet yhteiskunnan reunamille tai ovat sen vaarassa. On hienoa, että kohdataan ihmisiä myös haastavissa kohdissa elämää”, Anna-Maria kuvailee Dilan toimintaa. ”Työssä korostuu yhteisöllisyys, mikä on tärkeä arvo.”

Vapaa-aika

Anna-Maria arvostaa ympäristöä ja luonnossa olemista. Hänellä on kolme lasta, joille hän haluaa välittää etenkin luonnon arvostamisesta ja ympäristöarvoja. Tämä toteutuu esimerkiksi yhteisillä telttaretkillä ja luonnossa liikkumalla. Anna-Maria harrastaa aktiivisesti yhdistystoimintaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista, ja on myös kunnallispolitiikassa mukana. ‘’Haluan edistää niiden ihmisten äänen kuulumista, joiden ääni ei helposti tule yhteiskunnassa kuulluksi.” Tulevaisuudessa hän näkeekin itsensä työssä, joka liittyy tavalla tai toisella ihmisten auttamiseen ja sen edistämiseen, että maailma olisi kaikille vielä parempi paikka elää.

This story is part of a series of articles presenting the people working in Lahden Diakonialaitos or doing an internship in DILA

Anna-Maria Mitchell is Dila’s intern, working with the title of developer for Dila’s international community work. She is interested in social sciences and social activism and has previously worked in development work and as an entrepreneur.

Studies and background

Anna-Maria studies at the University of Helsinki in the Faculty of Social Sciences. She has completed a bachelor’s degree in societal change and is now studying a master’s degree in global development studies.

Studying global development provides the expertise for work in international organisations, for example. ”I lived for several years in Nepal, doing development work. After finishing there I decided to return to studying something that I had always been interested in”, she describes the time prior to her studies. ”I returned to studying at the university in my late thirties, and now my studies are nearing the end. I am grateful for the fact that in Finland it is possible to always return to studying, even at a later age.”

While studying she has worked as an entrepreneur, offering training and services to expectant families.

Internship at Dila

During her internship at Dila Anna-Maria has been compiling a report, which will help Dila as they look into expending their international work. The work consists mainly of researching the opportunities and options for international funding, which could be of use for Dila’s work. Anna-Maria says she is motivated by how Dila could become more international and how its values could be carried out in a more international and global context. ”International work can give Dila the opportunity to do even more good, and for its current work forms to be supported through international cooperation.” She is also a fluent translator and can thus further advance Dila’s multilingual communications.

Anna-Maria is a good at project work where she values the opportunity to use creative thinking skills, planning and coordinating towards a shared goal.

Dila from Anna-Maria’s perspective

Although Anna-Maria has lived in Lahti for several years, she was not very familiar with Dila’s work before beginning her work here. Her understanding of the work grew as she spent time getting to know the different work forms and people involved in Dila’s work.

‘’I have been impressed with Dila’s work and with how much good Dila does. Dila meets people’s needs and fills the gaps where people have fallen to the margins of society or are in danger of it. It is important, that people are met at those difficult points in life.” Anna-Maria decsribes. ”The work emphasis the importance of community, I find this to be a very important value.”

Free time

Anna-Maria appreciates the environment and being in nature. She has three children to whom she wants to pass on the values of protecting and enjoying nature. This happens practically through shared time in nature on walks or camping. Anna-Maria is also active in different associations and local level politics, which both offer a way to practice advocacy. ”I want to be someone who helps those voices, that are not commonly heard, be heard in our society.” In the future she sees herself working in something that in one way or another has to do with helping people and making the world a better place to live in.

Teksti ja kuvat: Juuli Mikkola

Translation: Anna-Maria Mitchell