Dilalaiset tutuksi: Kymmenen vuotta Lahden Diakonialaitoksen johdossa

Dilalaiset tutuksi -juttusarjassa tutustumme Dilan työntekijöihin ja Dilassa harjoitteluaan suorittaviin opiskelijoihin. Sarjan kuudennessa osassa työstään ja itsestään kertoo toimitusjohtaja Tiina Mäkelä.

Tiina Mäkelä on toiminut DILAn toimitusjohtajana kymmenen vuotta. Toimitusjohtaja kantaa kokonaisvastuun Lahden Diakonialaitoksen johtamisesta, tekee siihen liittyviä päätöksiä ja arvioi mahdollisuuksia ja riskejä yhdessä johtoryhmän ja hallituksen kanssa.

Tiina Mäkelä on toiminut työurallaan monipuolisesti sote-alan työtehtävissä ja viimeiset kymmenen vuotta Lahden Diakonialaitoksen toimitusjohtajana.

Mäkelän johtamistyön vastuu on hyvin laaja ja se sisältää mm. Dilan palvelut, toiminnot, henkilöstön, rahoituksen ja kiinteistöt. Toimitusjohtajan työssä keskeistä on näyttää suuntaa laitoksen toiminnalle ja selkeyttää tarvittavia muutoksia ja niiden perusteita erityisesti silloin, kun toimintaympäristö on epäselvä ja nopeasti muuttuva. ”On tärkeää, että henkilökunta tietää, miksi ja millaisia muutoksia ollaan tekemässä ja että asioista voidaan keskustella yhdessä.”

Opinnot ja ura

Joulukuussa tulee täyteen 40 vuotta siitä, kun Tiina valmistui sairaanhoitajaksi. Hänen uransa on ollut täynnä erilaisia sosiaali- ja terveysalan töitä, niin lasten kuin vanhusten parissa, akuuttityössä että konservatiivisella puolella. Lisäksi Mäkelä on työskennellyt lähiesimiestyössä, keskijohdossa, kehittämistyössä, opetustyössä ja tutkimustyössä.

”Työhistoriani on pitkä ja olen saanut mahdollisuuksia oppia uusia ja parhaita käytäntöjä monilta upeilta ihmisiltä.”

Mäkelä viihtyi sairaanhoitajan työssä, mutta halu oppia lisää ja kiinnostus kehittää asioita ajoi hänet opiskelemaan terveystieteiden maisteriksi 90-luvulla. Viimeisimmät tutkintoon johtaneet opinnot yltävät vuoteen 2014, jolloin Mäkelä valmistui valtiotieteiden tohtoriksi, tehden väitöskirjan sosiaaligerontologiasta eli tutkien väestön ikääntymisestä ja siihen liittyviä ilmiöitä. Itsensä kouluttautuminen ei kuitenkaan ole jäänyt tähän, vaan Tiina on opiskellut lisää mm. laatu- ja talousjohtamista Master of Quality -opinnoissa sekä hallitustyöskentelyä HHJ-opinnoissa. Töitä hän on tehnyt sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Tärkeäksi asiaksi urallaan hän mainitsee kiinnostuksen ja uteliaisuuden asioista ja kuinka hän on halunnut heittäytyä uusiin tilanteisiin. ”Uusia tilanteita ei kannata pelätä, sillä asioita ei tarvitse tehdä yksin, aina voi saada ja kysyä apua.”

Dilassa työskentely

Tiina nauttii työnsä monipuolisuudesta.  Johtamisen näkökulmasta Dila on sopivan kokoinen, josta seuraa, että muutoksia ja uudistuksia voi tehdä ketterästi. Mäkelää viehättää, kuinka koko laitoksen olemassaolo perustuu toisten auttamiseen, erityisesti silloin kun elämässä ei kaikki mene hyvin tai onnistu. ”Kun me havaitsemme avun ja tuen tarpeita, meillä on mahdollisuus kehittää uusia auttamis- ja toimintamuotoja, joilla voimme sitten parantaa ihmisten osallisuutta yhteiskunnassa.”

Kaikista hienointa Tiinasta on kuulla asiakastarinoita suoraan tai välillisesti. Ne koskettavat häntä työssään.

”Minua motivoi paljon, kun tulee palaute, että meidän toimintojen tai palvelujen piirissä oleva asiakas kertoo, että hänet otetaan tosissaan, hän saa merkityksellisen ja kuullun olon. Hän on voinut esimerkiksi keskustella haaveistaan ja tulla kuuluksi joskus jopa ensimmäisen kerran elämässään.”

”Työ muistuttaa, että ihmisen elämässä voi olla monenlaisia vaiheita. Ei aina mene hyvin, mutta asiakkaiden tarinoista kuulee, että mahdollisuuksia on aina ja siitä sitten voidaan luoda oman näköinen polku. Ja jos siinä voidaan auttaa Dilassa, se on työni yksi hienoimpia puolia. Niissä kohdin iloitsen, miten upeita työntekijät on Dilassa ja kuinka he tekevät työtä sitoutuneesti ja motivoituneesti.” Tiina on ylpeä työntekijöistään ja kaikki tämä luo suuren merkityksen hänen omaan työhönsä.

Vapaa-aika

Tiina pitää arkisesta puuhastelusta, kuten omakotitalon pihatöistä tai tehdä remonttia erityisesti maalaamalla. Toisaalta, hän osaa nauttia paljon vain olemisesta ja niin sanotusti laiskottelusta. Kotipihaa värittää myös sinitiaisen ja peipon elämä, joka luo luontoa tarkkailevalle Mäkelälle monia hauskoja hetkiä. Tiina nauttii myös matkustelusta puolisonsa kanssa ja lukemisesta, erityisesti elämäkerrat nousevat tämänhetkiseksi suosikiksi. Häntä viehättää niissä ihmisten kertomukset ja yhteiskunnallisen ajan kuva. Tiinan perheeseen kuuluu puolison lisäksi nyt jo aikuinen lapsi ja norwichinterrieri Eppu.

Teksti ja kuva: Juuli Mikkola