Dilalaiset tutuksi: ‘’Koen tärkeänä, että jokainen nuori löytää oman paikan elämässään ja yhteiskunnassa”

Dilalaiset tutuksi -juttusarjassa tutustumme Dilan työntekijöihin ja Dilassa harjoitteluaan suorittaviin opiskelijoihin. Sarjan kahdeksannessa osassa työstään ja itsestään kertoo työllisyyspäällikkö Heidi Saarela.

Kolme viikkoa sitten uudessa roolissaan aloittanut Heidi Saarela on Dilan uusi työllisyyspäällikkö, joka vastaa nuoriso- ja työllisyyspalveluiden toiminnasta ja johtamisesta. Heidillä on laaja ja monipuolinen työkokemus ja hän siirtyi työllisyyspäällikön tehtävään ammatillisen koulutuksen lehtorin työstä.

Heidi Saarela aloitti 11.7. työnsä Dilan työllisyyspäällikkönä. ”Haluan tehdä töitä sen eteen, että työntekijät ja työpaikat löytäisivät toisensa,” Heidi kuvaa motiiviaan hakeutua työllisyyspäällikön tehtävään.

Opiskelu ja tausta

Heidi on pohja koulutukseltaan terveystieteiden maisteri, ja opiskellut myös hallintotieteiden opintoja. Hän on erityisesti kiinnostunut ihmisten ja talouden johtamisesta. Työssään hän on toiminut muun muassa terveydenhoitajana ja sairaanhoitajana ja Heidin työhistoriaan on kuulunutkin työskentelyä kaikenikäisten kanssa monipuolisissa tehtävissä. Uran alkuun on kuulunut toimiminen iäkkäämpien asiakkaiden kanssa, työ mielenterveysasiakkaiden yksikössä, päivätoiminnassa ja osastolla. Lisäksi Heidi on työskennellyt muun muassa kehitysvammaisten asumisyksikössä, sairaanhoitajana perus-ja erikoissairaanhoidossa sekä työterveyshoitajana ja laatukoordinaattorina. 2014 tammikuussa Saarela aloitti lehtorina Lahden diakonian instituutissa, joka sittemmin fuusioitu Suomen Diakoniaopistoksi. Myös hanke- ja projektityö työ on tärkeää Heidille ja hän on osallistunut esimerkiksi digitaalisiin hankkeisiin, joissa kehitettiin uudenlaisia oppimisympäristöjä vuosina 2014-2022.

Uraansa Heidi ei ollut suunnitellut näin laajaksi, mutta kaikesta opista on ollut työelämässä hyötyä. Tämän hetkisessä työssään Heidi kokenut, että nuoret ja työllisyysasiat kiinnostavat, näitä ilmiöitä hän näki ja tutki aiemmissakin työpaikoissaan.

‘’Koen tärkeänä, että jokainen nuori löytää oman paikan elämässään ja yhteiskunnassa,” Heidi kuvailee työnsä motiiveja. ”Haluan tehdä töitä sen eteen, että työntekijät ja työpaikat löytäisivät toisensa.”

Dilassa työskentely

”Dilan arvopohja on lähtökohtaisesti kiehtova lähtökohtaisesti. Slogan hyvän elämän puolesta, jokainen saa olla ihmisenä arvokas ja sellainen kun on. Myös yksi kärki asioista on kohtaaminen, joka koen myös omana vahvuutenani,” Heidi kertoo Dilasta, jossa arvomaailmat hänen ja työn kanssa kohtaavat täydellisesti.

”Lahden Diakonialaitos toimii innovatiivisena ja kehittyvänä yksikkönä, jossa on pystytty muuttamaan asioita alueellisten tarpeiden mukaan. Täällä tehdään nopeasti ja innovatiivisesti hankkeita nuorten työllisyyden edistämiseksi. On upeaa olla osana niitä asioita.” Saarela arvostaa Dilassa valmentavaa työotetta, jossa annetaan vastuuta asiakkaille ja annetaan mahdollisuus kokeilla omia rajoja, joiden kautta on mahdollisuus kehittyä.

”Täällä nähdään ihmiset arvokkaina ja ainutkertaisina”, Heidi painottaa.

Vapaa-aika

Heidille korostuu vapaa-ajalla luonnon ja liikunnan tärkeys. ”Liikunta on kaikki kaikessa”, Saarela painottaa. Retkeilyä ja liikuntaa tapahtuu niin perheen parissa kuin itsekseen, kera vaelluksen, marjastuksen ja juoksemisen. Heidi kertookin, että hän on tunnettu työpaikoillaan siitä, kuinka hän juoksee tai polkupyöräilee kaikki työmatkansa. Lisäksi Heidi  toimii vapaaehtoisena. Hän on toiminut saattohoidon vapaaehtoisena ja Mieli ry:n kriisi- ja chat-vapaaehtoisena. Tällä hetkellä Saarela toimii Päijät-Hämeen Saattohoidon Tuki ry:n hallituksessa. Lisäksi Saarela nauttii lukemisesta ja myös aloittanut uutena tapana äänikirjojen kuuntelun juoksun aikana.

Teksti ja kuva: Juuli Mikkola