Dilalaiset tutuksi: ”Arvostan hyvää ja toimivaa työyhteisöä”

Dilalaiset tutuksi -juttusarjassa tutustumme Dilan työntekijöihin ja Dilassa harjoitteluaan suorittaviin opiskelijoihin. Sarjan 17. osassa työstään ja itsestään kertoo kansainvälisen projektin koordinaattori Jari Toivonen.

Jari Toivonen aloitti työnsä projektikoordinaattorina 1.4. Dilan ensimmäisessä kansainvälisessä yrittäjyyshankkeessa: Social Entrepreneurship for Youth Empowerment in Finland and Latvia. Hankkeessa tehdään yhteistyötä latvialaisten Reach for Change ja Creative Ideas-toimijoiden sekä XAMK (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun) kanssa. Juuri nyt toimintaan etsitään alle 25-vuotiaita nuoria, jotka ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä. Sen kautta on mahdollisuus löytää uusi suunta ja sisältö nuoren elämään.

Jarilla on pitkä kokemus kehittämistehtävistä ja keväällä hän aloitti työnsä Dilassa projektikoordinaattorina.

Tausta ja koulutus

Jarin laji urheilussa on aina ollut koripallo. Hän on ensin itse pelannut ja sittemmin myös valmentanut eri-ikäisiä nuoria koripallon parissa. Valmennuspäällikkönä Jari ehti toimia Turun NMKY:ssä kolme kautta.

Jari on opiskellut Turun yliopistossa ja valmistunut kulttuurientutkimuksen laitokselta vuonna 2005 filosofian maisteriksi. Hänellä on myös toinen maisteritutkinto Jyväskylän yliopistosta museologiasta. Lisäksi hän on kehittänyt itseään opiskelemalla johtamisen erikoisammattitutkinnon (joka räätälöity kansalaistoimijoihin) ja tuotekehitystyön ammattitutkinnon. Näistä kaikista koulutuksista hän on hyötynyt ollessaan 13 vuotta innovatiivisena kehittäjänä ja toiminnanjohtajana Suomen Koripallomuseossa, jossa kehitti lajikulttuurin lisäksi mm. Hall of Fame-konseptia ja mentori- sekä alumnitoimintoja. Hän on ollut myös tutkijana Suomen Urheilumuseolla muutamassa eri hankkeessa. Työn motivoivin puoli oli lajiyhteisö, joka koki lajikulttuurin edistämisen merkityksellisenä.

Dila

Jarin kuva Dilasta oli aiemmin sellainen, että Dila keskittyisi lähinnä vanhusten palveluasumiseen. Kun projektikoordinaattorin paikka tuli hakuun, hän tutustui Dilaan uudelleen. Jari huomasi, että strategia on muuttunut ja että Dilassa tehdään todella monipuolista työtä eri ryhmien hyväksi. Hän arvostaa myös hyvää, toimivaa työyhteisöä. Myös se, että Dila on suhteellisen iso toimija, on hyvä asia, sillä kaikkea ei tarvitse tehdä yksin. Häntä on aina motivoitunut kaikessa tekemisessä uuden kehittäminen ja innovatiivisuus ja sekä muiden auttaminen eteenpäin. Tässä hanketyössäkin hän saa toteuttaa näitä asioita.

Social Entrepreneurship for Youth Empowerment in Finland and Latvia -hanke

Social Business Academy on kansainvälinen hanke nuorille (18–25-vuotiaille), jotka ovat kiinnostuneet yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä. Tavoitteena hankkeessa on muita heikommassa asemassa olevien nuorten työkyvyn ja elämäntaitojen kehittämistä yrittäjyyden avulla. Hankkeessa halutaan kannustaa nuoria yhteiskunnallisen yrittäjyyden kautta löytämään sisältöä ja suuntaa elämälleen. Yhteiskunnallinen yrittäjyys pyrkii aina tekemään hyvää ja ratkaisemaan esimerkiksi jonkun yhteiskunnallisen ongelman. Tavoitteena on löytää kahden vuoden aikana yhteensä 120 nuorta, jotka lähtevät tähän mukaan, sitoutuen toimintaan vähintään kuukaudeksi. Nuoria otetaan saman verran mukaan sekä Suomesta että Latviasta, eli 60 nuorta molemmista maista.

Hankkeen päävastuutoteuttaja on Latvian Reach for Change ja Dila toimii hankepartnerina. Mukana ovat myös latvialainen Creative Ideas ja Suomesta XAMK, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Hankkeen rahoittaa Interreg Central Baltic, joka on Euroopan Unionin alainen yksikkö. Hanke kestää 30 kk eli päättyy 30.9.2025.

Haku ohjelmaan on alkanut 1.10.2023. 30 nuorta Suomesta pääsee koulutukseen mukaan, joka käynnistyy kaksipäiväisenä Lahdessa helmikuussa 2024. Nuoret tutustuvat yrittäjyyteen ja kehittävät yhdessä ideoita mahdollisesta yritystoiminnasta. Koulutus jatkuu verkkotapaamisina vielä noin kuukauden ajan.

Tämän jälkeen nuoret lähtevät kahdeksi päiväksi Latviaan johtamiskoulutukseen. Samalla nuoret tapaavat ja verkostoituvat latvialaisten nuorten kanssa, jotka ovat mukana samassa hankkeessa. Toiminta jatkuu ”Innovation-Lab”-toimintana, jossa on mentorointia ja vertaistoimintaa. Jos joku idea on syntymässä, ja jollain toisella on samansuuntaisia ideoita, esim. Latviassa, niitä voidaan kehittää yhdessä. Tavoite on, että tämä poikii uutta yritystoimintaa, mutta ennen kaikkea aktivoi nuoria ja he saavat tästä uudenlaista sisältöä ja valmennusta tulevaisuutta ajatellen. Hankkeen puolivälissä XAMK tekee yhteenvetoa, miten ensimmäinen koulutusjakso on onnistunut ja mitä voitaisiin tehdä toisin. Toinen haku hankkeeseen tapahtuu syksyllä 2024, ja sen koulutusjakso 30 osallistujalle tapahtuu keväällä 2025. Lopullinen hankeyhteenveto tehdään kesällä 2025, jolloin selviää, miten hankkeessa on onnistuttu.

Lisätietoja ja hakulomake: https://sba2023-finnish.paperform.co/

Teksti: harjoittelija Paula Haakana