Dilalaiset tutuiksi: ”Dilassa ei pelätä muutosta”

Dilalaiset tutuksi -juttusarjassa tutustumme Dilan työntekijöihin ja Dilassa harjoitteluaan suorittaviin opiskelijoihin. Sarjan yhdennessätoista osassa työstään ja itsestään kertoo osallisuuspäällikkö Marjo Karinkanta.

Marjo Karinkanta työskentelee Dilassa osallisuuspäällikkönä luotsaten Diakonialaitoksen osallisuustoimintoja. Karinkanta aloitti Dilassa vuonna 2018 helmikuussa yhteisökoordinaattorina.

‘’Olin käynnistämässä Dilan ensimmäisiä kohtaamispisteitä ja -paikkoja. Aika nopeasti työnkuvaan tuli mukaan Tukea vapaaehtoisuuteen –hankkeen projektipäällikkyys,” kertoo Marjo. Hänen työnkuvansa ja rooli Dilassa on muuttunut useaan kertaan, mikä onkin tyypillistä Dilassa pidempään työskennelleille.

Marjo Karinkanta on työskennellyt Dilassa vuodesta 2018 alkaen ja titteli on ehtinyt vaihtua yhteisökoordinaattorista osallisuuspäälliköksi.

Opinnot ja ura

Marjo on pohjakoulutukseltaan teologian maisteri pääaineenaan uskontotiede. Yhteiskunnallinen opiskelulinja antoi paljon vaihtoehtoja suuntautumisen osalta. Opinnoissaan Karinkanta luki paljon valtiotieteellisessä tiedekunnassa viestintää ja sosiaalipolitiikkaa. ‘’Aikanaan lähdin opiskelemaan opettajaksi, mutta kesken opintojen tulleet hyvät työtilaisuudet veivät toiseen suuntaan. Työllistyin järjestöviestinnän pariin jo opiskeluaikana ja olen myös tehnyt toimittajan työtä.’’

Karinkannan työura ja opinnot ovat olleet monipuolisia. Opiskeluaikana hän valitsi laajasti kiinnostuksen mukaan erilaisia kursseja. ‘’Vaikka luin paljon viestintää, sosiaalipolitiikka herätti minussa eniten mielenkiintoa. Teologisten opintojen osuus jäi pienemmäksi, kuitenkin kattaen teologiset perustiedot. ‘’ Opiskeluista asti Marjoa on motivoitunut ja kiinnostanut yhteiskunnalliset asiat; miten yhteiskunta järjestyy ja sosiaalietuuksia jaetaan, tasa-arvo ja erilaisuutta arvostava kohtaaminen. Hän on kokenut aina työnsä merkitykselliseksi.

Dila ja työskentely

‘’Dila toimijana vaikutti minuun positiivisesti työnhaussa. Mieleeni oli jäänyt Dilan jo silloiset hankkeet, joista minulle oli muodostunut kuva siitä, että tämä voisi olla kiva työpaikka.”

Kun Marjo aloitti Dilassa, hän halusi päästä kohtaamaan ihmisiä. Aiemmassa työssä työnkuva oli koostunut pitkälti hallinnollisista töistä ja ihmisläheisempi työ motivoi Marjoa uuteen uraansa Dilassa.

‘’Tällä hetkellä minua Dilassa kiehtoo, kuinka täällä ollaan kehittämismyönteisiä, muuttuvia, monipuolisia ja samalla kohdataan ihmisiä. Olen rikastunut Dilan asiakkaiden ja työntekijöiden kautta. Ihmisten kirjo on hyvin laaja. On ilo tutustua erilaisiin ihmisiin ja saan siitä boostia työhöni! Nostan hattua sille, kuinka ajan hermoilla johto on asioista – muutosta ei pelätä. On ollut hienoa seurata kuinka Dilakortteli on kehittynyt Lahden kartalle. Ideoiden iduista on kasvanut upea kokonaisuus.’’

Marjo tekee paljon itsenäistä työtä, mutta taustalla on mahtava tiimi. Hänelle tiimin merkitys on tärkeä, ja sama korostuu myös muiden Dilalaiset tutuksi -sarjassa haastateltujen puheissa. Marjo edistää Dilassa ja työyhteisössä yhdessä tekemistä ja rakentaa hyvää yhteishenkeä.

Karinkanta mainitsee yhdeksi suosikkijutukseen Dilassa myös sen, kuinka paljon opiskelijoita ja tulevia alan ammattilaisia Dilasta harjoittelee: ”Pystyn näkemään ja vaikuttamaan  opiskelijan toimintaan. Siinä tapahtuu kohtaamisen jatkumo, osaaminen ja kohtaamisen merkityksen ymmärtäminen siirtyy toivottavasti toiselle tulevalle ammattilaiselle. ‘’

Vapaa-aika

Marjon vapaa-aika kuluu perheen ja kahden lapsensa kanssa. Maaseudulla metsien ja pellon äärellä hän nauttii luonnosta ja kertoo, kuinka muutto maalle on lisännyt hänen hyvinvointiaan. Lisäksi hän kirjoittaa ja opiskelee. ”Uuden oppiminen pitää aivot virkeänä.” Marjo toteaa nauraen loppuun.

Teksti ja kuva: Juuli Mikkola