Dila

Hyviä tekoja

Lahden Diakoniasäätiö on yhteiskunnallinen yritys, joka edistää aktiivisesti Lahden alueen lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia. Haluamme tarjota ihmisille vaikuttavia palveluja ja toiveikkuutta erilaisiin elämäntilanteisiin. Toimintamme nousee kristilliseltä arvopohjalta.

Teemme työtä Hyvän elämän puolesta ja meille on ensiarvoisen tärkeää kohdata sinut ja läheisesi tasavertaisesti, elämäänne ja valintojanne kunnioittaen. Toimimme luotettavasti ja läpinäkyvästi puolustaen erityisesti niitä ihmisiä, jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnan ulkopuolelle. Meille on tärkeää käyttää asiantuntijuuttamme tarjoamalla merkityksellisiä palvelukokemuksia ja mahdollistaa omakohtaisia onnistumisia.

Vastuuta ihmisten osallisuudesta ja hyvinvoinnista

Olemme yleishyödyllinen toimija ja kannamme merkittävää yhteiskuntavastuuta Lahden ja sen ympäristön ihmisten hyvinvoinnista ja osallisuudesta. Meille kaikkein tärkeintä on kohdata ihmisiä elämän vaikeissa kohdissa ja tarjota korkealaatuisia palveluja. Säätiön toiminnasta syntyvä tuotto käytetään täysimääräisesti palvelujen kehittämiseen ja alueen ihmisten auttamiseen, eikä sillä tuoteta taloudellista hyötyä yksittäisille tahoille. Kuulumme yhteiskunnallisten yritysten ARVO-liittoon.

 

Timanttinen työyhteisö

Dilassa jokaista työntekijää arvostetaan ammattilaisena ja jokaisesta pidetään hyvää huolta. Siksi meillä työntekijöille tarjotaan monipuolista koulutusta ja työterveyspalvelut, joihin sisältyy kattava sairaanhoito sekä fysioterapia- ja työpsykologipalveluja. Meillä työstä ja sen kehittämisestä keskustellaan yhdessä ja jokaisella on mahdollisuus tuoda oma näkemyksensä ja ideansa esiin. Tämä näkyy siinä, että jokaisessa tiimissä ja työyksikössä on säännölliset palaverit, joissa asioita käsitellään ja palaverien toimivuutta myös arvioidaan ja tarpeen mukaan kehitetään vuosittain.

Henkilöstön kehittämispäivillä pohdimme yhdessä sitä, miten Dilasta voisi tulla vielä parempi työpaikka jokaiselle.  Meille on erityisen tärkeää, että kohtaamme toisemme tasavertaisina työtehtävästä riippumatta ja käyttäydymme toisiamme kohtaan ystävällisesti kaikissa tilanteissa. Meillä huumori kuluu työhön. Yhteiset juhlat, lahjat sekä virkistys- ja kulttuurisetelit ovat osa työntekijöidemme työhyvinvointia.

Uudistamme toimintaamme ennakkoluulottomasti

Meillä on yli 150 vuoden kokemus siitä, miten palveluja kehitetään ihmisten ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Ja uskallusta uudistaa toimintaamme aina ihmisten tarpeiden muuuttuessa.

Toimintamme juuret ovat nälkävuosien Viipurissa ja edelleen haluamme pitää huolta erityisesti niistä ihmisistä, jotka uhkaavat jäädä vaille osallisuutta ja tarvitsemaansa tukea. Vuosien kuluessa ihmisten avun tarve ei ole vähentynyt, mutta auttamisen muodot ovat muuttuneet yhteiskunnallisten tilanteiden mukaan. Muuttuviin tarpeisiin Lahden Diakonialaitos on kehittänyt 150 vuoden aikana aina uusia toimintamuotoja, joiden käynnistäminen on edellyttänyt monesti pioneerityötä vaikeissakin olosuhteissa.

Toimintamme ydin on edelleen siinä työssä, jota muut eivät yhteiskunnassa tee ja niiden ihmisten kohtaamisessa, jotka eivät muutoin tule nähdyiksi.

Lahden Dia­ko­nia­lai­tok­sen merkittävät päivämäärät historiasta

 

(Klikkaamalla kuva aukeaa isommaksi)

Katso 150-vuotis juhlavideomme