Tuloksekas kehittämistyö vaatii vaikuttavia kumppanuuksia – katsaus diakoniastrategian toteutumiseen

Lahden Diakonialaitoksella laadittiin vuosien 2017–2018 vaihteessa uusi diakonistrategia. Strategia koskee vuosia 2018–2022 ja se sai nimekseen ”Kansalaistoiminnan huippumallit haussa”. Strategia rakennettiin vahvaksi muutosstrategiaksi tukemaan diakoniapalveluiden uudistamista. Strategiassa muutoksen rima asetetaan korkealle – siksi strategiakausikin määriteltiin poikkeuksellisen pitkäksi, eli viideksi vuodeksi. ”Viiden vuoden strategiakauden aikana syntyy lahtelainen diakoniatyön menestystarina. Dilan diakoniapalvelut laajenevat palvelemaan ikäihmisiä, maahanmuuttajia, yksinäisiä – kaikkia heitä, joita muut palvelut eivät tavoita. Syntyy hyvän tekemisen kansanliike, joka mahdollistuu hyvän tekemisen pankin avulla. Lahtelaiseen toimintaympäristöön nousee uudenlainen, ihmisten kohtaamisesta kumpuava DILA-yhteisökortteli. Yhteisökorttelin toiminta leviää myös muualle kaupunkiin. Dilan diakonia laittaa ihmiset keskustelemaan – syntyy lahtelainen D-areena. Kaiken keskiössä on aktiivinen vapaaehtois- ja kansalaistoiminta. Mutta, jotta menestystarina on mahdollinen, on diakoniapalveluiden kasvettava oppimisystävälliseksi ympäristöksi.”

Strategian kärjet tiivistetiin visualisoinnin muotoon:

Lahden Diakonialaitoksen diakoniastrategian kärkihankkeet vuosina 2018-2022

 

Saavutettiinko strategiakauden tavoitteet?

Strategiakausi tulee vuoden 2022 lopussa päätökseensä. Mitä saimme Dilassa viidessä vuodessa aikaan? Rakensimme kaksi uutta toimialaa: nuoriso- ja työllisyyspalvelut sekä osallisuustoiminnot. Nuoriso- ja työllisyyspalveluissa keskiössä on valmentaa vuosittain yli 60 nuorta ja aikuista kohti ura- ja koulutuspolkuja. Olemme aloittaneet ensimmäisen Suomessa sosiaali- ja terveysalalle nuoria valmentavan sote-työpaja Stoorin sekä lisäksi toteutamme Digi-paja-toimintaa ja esimerkiksi kuntouttavaa työtoimintaa. Osallisuustoiminnot puolestaan kattavat muun muassa Walkers Lahden toiminnan, kaupunginosatyötä Kärpäsen lähiössä, tuetun vapaaehtoistoiminnan sekä maahanmuuttajatyömme.

Strategiakauden aikana diakoniapalvelujen toimintojen määrä kymmenkertaistui kahdesta kahteenkymmeneen. Toiminnan volyymi kasvoi myös rahoittajien määrän moninkertaistuessa ja lisäksi Lahden Diakoniasäätiö käyttää vuonna 2022 lähes puoli miljoonaa euroa omaa rahoitusta nuoriso- ja työllisyyspalveluiden toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Voikin todeta, että strategiakaudella saavutettiin keskeiset tavoitteet: diakoniapalvelut laajentuivat merkittävästi, ne tavoittavat yhä monipuolisemmin vaikeassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä ja toimivat merkittävänä oppimisalustana täsmätyökykyisille henkilöille sekä harjoittelupaikkana kymmenille opiskelijoille vuosittain.

Kuluneen viiden vuoden kehittämistyössä on painottunut nuorille suunnattujen palveluiden kehittäminen ja työllisyyspalveluiden uudet avaukset. Sen sijaan esimerkiksi kansalaislähtöinen toiminta on jäänyt aiottua pienempään rooliin. Yhteisökortteli on saanut nimekseen Dilakortteli ja siitä on muodostunut eri toimintoja yhteen nivoja kattokäsite sille sosiaaliselle osallisuus- ja hyvinvointityölle, mitä Lahden Diakonialaitos tekee.

Kumppanuudet avainroolissa

Strategian keskiössä ovat verkostot. Verkosto- ja kumppanuuskeskeinen työote onkin ollut keskeistä diakoniastrategian onnistumiselle. Lahden alueen kolmannen sektorin toimijat, kuten Harjulan Setlementti ja Avain-säätiö, ovat olleet erinomaisia kehittämiskumppaneita uusien toimintojen luomisessa. LAB ammattikorkeakoulu on niin ikään ollut tärkeä kehittämistyön onnistumisen mahdollistaja. Dilan vuosikertomuksessa vuodelta 2021 LAB ammattikorkeakoulun Tuula Kilpinen ja Kati Peltonen kertovat tarkemmin yhteisestä kehittämisestämme.

Kumppanuuksia on haettu myös muualta Suomesta: Oulun Diakonissalaitos on tarjonnut innovaatioyhteistyötä ja vertailuanalyysiä on tehty Länsi-Suomen Diakonissalaitokselle Poriin sekä lukuisiin kolmannen sektorin toimijoiden pariin pääkaupunkiseudulla ja esimerkiksi Tampereella.

Strategiakauden loppupuolella kumppanuus- ja verkostotyötä on laajennettu kansainväliseksi. Dila liittyi vuoden 2022 alusta jäseneksi Eurodiaconia -verkostoon. Lisäksi Dilan diakonia- ja kehitysjohtaja valittiin Pohjoismaiden edustajaksi Kaiserswerthin diakonialaitosten verkoston hallitukseen. Vuoden 2022 syksyllä jätettiin myös yhteinen kehittämishankehakemus Ruotsissa ja Latviassa toimivan Reach for Change -organisaation sekä latvialaisen Creative Ideas:n ja suomalaisen Juvenia Ammattikorkeakoulun kanssa.

Dilan diakonia- ja kehitysjohtaja Anne-Maria Karjalainen Eurodiaconian verkostotapaamisessa Latviassa.

Mitä seuraavaksi?

Jatkossa Dilan diakoniatoimintojen kehittämistyötä ohjaa Lahden Diakoniasäätiön strategia vuosille 2022–2026. Sen keskiössä on nuoriso- ja työllisyyspalveluiden monipuolistaminen ja kasvattaminen sekä kansainvälistyminen. Tätä varten olemmekin jo verkostoituneet Päijät-Hämeen lisäksi Kanta-Hämeen puolelle ja hakeneet rahoituksia yhdessä verkoston kanssa muun muassa työkokeilujen kehittämiseen.

Haluaisitko Sinä olla mukana tekemässä 2020-luvun diakonian kehittämistyötä? Tutustu avoimiin työpaikkoihimme rekry-sivuillamme tai jätä avoin työhakemus. Tai voit hakeutua meille vapaaehtoiseksi ja antaa oman panoksesi Dilan mission mukaisesti Hyvän elämän puolesta.

Teksti: Anne-Maria Karjalainen, diakonia- ja kehitysjohtaja