Timanttinen työyhteisö rakennetaan yhdessä

Minkälainen sinusta olisi timanttinen työyhteisö? Tätä me Lahden Diakonialaitoksella ratkomme yhdessä henkilöstön kanssa. Me johdossa ajattelemme, että työyhteisömme on timanttinen silloin, kun jokaiseen avoinna olevaan tehtävään saadaan sopiva työntekijä. Toiseksi, kun meillä jo työskentelevät haluavat edelleen sitoutua yhteisiin tavoitteisiin ja työn tekemiseen Dilassa, koemme onnistuneemme.

Rakensimme kevään 2022 henkilöstön kehittämispäivän teemalla “DILA on timanttinen työyhteisö”. Henkilöstö työskenteli dialogiringissä sekä pienissä tiimeissä pohtien erinomaisen työyhteisön konkreettisia elementtejä: timanttinen työyhteisö rakentuu henkilöstömme mielestä kuulluksi tulemisesta, yhdessä tekemisestä, työkaverin tukemisesta – eikä vähiten huumorista. Keskustelimme myös siitä, että näihin asioihin jokainen voi vaikuttaa ja niillä on pieni hintalappu.

Yhteisessä työskentelyssä pohdittiin mitä työyhteisöstämme kannattaa säilyttää, mitä poistaa, mitä kehittää eteenpäin ja mitkä olisivat aivan uusia ideoita.

 

Mainintoja saivat myös kattava työterveyshuolto, henkilöstön palkitseminen, yhteiset juhlat ja virkistäytyminen. Eräs yksittäinen teko sai valtavasti kiitosta: työnantaja muisti syksyllä 2021, keskellä vaikeinta korona-aikaa, työntekijöitä Iloa syksyyn -suklaalevyllä. Teko oli pieni, mutta se yllätti ja ilahdutti työntekijöitä aidosti. Tämän lisäksi Lahden Diakonialaitos on toki palkinnut henkilöstöä korona-ajan erinomaisesta työstä erillisellä rahallisella korvauksella sekä keväällä 2021 että 2022.

Henkilöstön yhteistä kehittämispäivää vietettiin Mukkulan kartanon upeissa maisemissa.

 

Työtyytyväisyys on ollut Dilassa vuosikausia erinomaisella tasolla: työntekijöistämme kolme neljästä on hyvin tyytyväinen työhönsä kokonaisuudessaan. Asteikolla 1–5 työntekijämme ovat ylpeitä DILAsta työpaikkana (4/5). Lähes neljä viidestä kokee voivansa vaikuttaa työtehtäviensä sisältöön ja toteuttamistapaan. Me johdossa iloitsemme erityisesti siitä, että esihenkilötyö koetaan DILAssa toimivaksi – yli 81 % työntekijöistämme on tyytyväinen lähiesihenkilön johtamistapaan.

Timanttisessa työyhteisössä jokainen pääsee kertomaan ajatuksiaan ja tulee kuulluksi.

 

Strateginen kärkemme tuleville vuosille on rakentaa yhä timanttisempaa työyhteisöä. Konkreettisesti seuraavaksi koostamme kehittämispäivässä esille nousseet henkilöstön työhyvinvointiin vaikuttavat aihiot: kehitettävät asiat, uudet ideat sekä asiat, jotka poistetaan ja asiat, jotka säilytetään. Tulevana syksynä johto käynnistää vuoden 2023 vuosisuunnittelun ja nämä ideat otetaan osaksi toiminnan ja talouden suunnittelua.

Anne-Maria Karjalainen
diakoniajohtaja
040 687 6678 anne-maria.karjalainen@dila.fi
Tiina Mäkelä
toimitusjohtaja
044 713 2200 tiina.makela@dila.fi