Ikäihmiset vapaaehtoistoiminnassa


Vapaaehtoistoiminta sopii hyvin ikäihmisille, sillä se tarjoaa paljon mukavaa tekemistä arkeen ja lisää sosiaalisia suhteita. Päätös vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta voi syntyä, kun työelämä loppuu ja vapautuu aikaa uusille asioille. Vapaaehtoistoiminta tuo merkityksellisyyttä elämään ja on yhteiskunnallisesti arvokasta toimintaa; lisäksi se sisältää monenlaista tekemistä ja se on erilaista riippuen kohderyhmästä ja tehtävästä. Parhaassa tapauksessa vapaaehtoistoiminnan kautta syntyy elinikäisiä ystävyyssuhteita.
Vanhustyön keskusliitto on julkaissut Spotifyssa uuden podcast-sarjan liittyen ikääntyneisiin vapaaehtoistoimijoina. Tämä viisiosainen podcast-sarja, ”Vanhustyön ääniä”, käsittelee monesta eri näkökulmasta vanhustyötä. Lahden Diakonialaitoksen Särö-vapaaehtoistoiminta pääsi mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan sarjaan jaksoa ”Iäkkäät vapaaehtoisina – kokemuksia vapaaehtoisena toimimisesta”. Tässä kolmannessa jaksossa kuullaan kahden ikärikkaan, Iiris Konttisen ja Tuula Kivimäen, omia kokemuksia vapaaehtoisuudesta ja siitä, mitä he ovat saaneet toiminnassa mukana olemisesta.

”Itselläni on kolme tytärtä ja on lapsenlapsia. Sen jälkeen, kun jäin eläkkeelle, niin aika paljon minua tarvittiin tyttärien lapsien kanssa, lasten auttajana. Sitten yllättävän nopeasti tuli se vaihe, että lapset aloittivat koulun ja perhe muutti muualle, ja sitten huomasin, että mitäs minä nyt teen, mihin minä käytän sen päivän? Olen itse tuntenut olevani ulospäinsuuntautunut ja sosiaalinen, niin tuli sellainen tunne, että tarvitsen vielä jotain sellaista mielekästä toimintaa.” Iiris Konttinen kertoo jaksossamme.

Lahden Diakonialaitoksen Säröjen vapaaehtoistoiminnassa on mukana useita ikäihmisiä. Kipinä vapaaehtoistyöhön lähtee monesti tarpeesta aktiivisempaan arkeen tai tunteesta kokea itsensä tarpeelliseksi. Särö-vapaaehtoistoiminnassa voi olla lapsiperheiden, nuorten tai ikäihmisten kahvi- ja juttuseurana, harrastuskaverina tai arjen apuna. Iiris löysi Säröistä itselleen sopivan tehtävän perheiden parissa. Pikkulapsiperheissä vapaaehtoistoiminta sisältää esimerkiksi lasten kanssa ulkoilua, leikkimistä ja kirjojen lukemista. Perheiden vanhempien kanssa vapaaehtoinen voi keskustella ja tuoda vertaistukea vanhemmuuteen. Kaikilla perheillä ei ole isovanhempia lainkaan tai he eivät asu lähellä, ja tästä syystä iäkkäät vapaaehtoiset ovat perheissä toivottuja.

Ikääntyneille suunnattua ystävätoimintaa tuottaa moni vapaaehtoistoimija Suomessa. Myös Säröjen KotiKummeissa on paljon ikärikkaita vapaaehtoisia, jotka vierailevat säännöllisesti yli 60-vuotiaiden kotihoidon asiakkaiden luona ja pitävät heille seuraa Tuula Kivimäki painottaa edellä mainitussa podcast jaksossa, että tärkeintä vapaaehtoisena toimimisessa on ikääntyneen kuunteleminen ja läsnäolo. Käynneillä voi keskustella ja tehdä molemmille mieleisiä asioita ikääntyneen voinnin mukaan. Tuula kuvaa toimintaa rinnalla kulkemiseksi.

Särö-vapaaehtoistoiminnan vapaaehtoiskoordinaattori Laura Altarriban mukaan kaikki vapaaehtoiset haastatellaan ja perehdytetään toimintaan. Laura kertoo, että on tärkeää kuulla vapaaehtoisen omista mielenkiinnon kohteista ja toiveista vapaaehtoistoiminnan suhteen, jotta vapaaehtoiselle löydettäisiin juuri sopiva tuen tarvitsija. Vapaaehtoistoiminnassa voi siis yhdistää itselleen mieluisten asioiden tekemisen ja toisten tukemisen, esimerkiksi yhdelle voi sopia ulkoiluseurana oleminen tai toiselle ääneen lukeminen. Tärkeintä on kuitenkin halu kohdata ja antaa aikaansa muille. Osa perheistä toivoo erityisesti varamummoa tai -pappaa ja jotkin iäkkäät omanikäistä juttuseuraa, siksi ikääntyneet vapaaehtoiset ovat hyvin tervetulleita mukaan.

Voit kuunnella ”Iäkkäät vapaaehtoisina – kokemuksia vapaaehtoisena toimimisesta” -jakson PöllöAreenasta: PöllöAreena | Podcast on Spotify.

Kiinnostaako vapaaehtoisuus?

Lahden Diakonialaitoksen Särö-vapaaehtoistoiminnan kautta pääset vapaaehtoisena tukemaan pikkulapsiperheitä, nuoria ja ikäihmisiä. Voit itse valita itsellesi sopivan vapaaehtoistoiminnan kohteen. Vapaaehtoistoimintaan saat kattavan perehdytyksen ja tuen, ja mukaan voi tulla vuoden ympäri. Ota yhteyttä Särö-vapaaehtoistoimintaan:
Yhteydenottolomake:
Särö-vapaaehtoistoiminta; tule vapaaehtoiseksi – Dila