Dila kansainvälistyy – Dila goes international!

Lahden Diakonialaitoksen Dilakorttelista on kehittynyt viimeisen viiden vuoden aikana ainutlaatuinen yhteisö- ja osallisuuskortteli – tai kuten englanniksi sanotaan community and inclusion area – jossa eri sukupolvet ja kansalaisuudet kohtaavat.

Dilakortteli mahdollistaa eri sukupolvien ja eri kansallisuuksien kohtaamisen. Kuva: Sarita Rannankari.

Dilakorttelin toiminta nousee paikallisista tarpeista: olemme halunneet vastata niihin haasteisiin, joita nimenomaan Päijät-Hämeessä esiintyy. Niinpä olemme kehittäneet muun muassa työllisyyspalveluiden kokonaisuuden, joka tukevat vuosittain kymmeniä nuoria kohti ura- ja koulutuspolkuja. Dilakortteli on saanut innoitusta ympäri Suomea tehdystä benchmarking työstä, ideoita on haettu Oulusta Helsinkiin ja yhteistyötä tehty laajasti erimerkiksi oppilaitosten ja yliopistojen kanssa.

Nyt on aika lähteä maailmalle hakemaan uusia ideoita! Ja tietysti olemme valmiit kertomaan myös muille tekemästämme innovaatio- ja kehittämistyöstä. Lahden Diakonialaitoksen uusi strategia (2022-2026) määrittelee yhdeksi kärkitavoitteeksemme ”keskittymisen kansainvälisen diakonian avauksiin”.

Vuoden 2022 aikana olemme edenneet tavoitteessa kiitettävästi: olemme verkostoituneet ruotsalaislähtöisen, kansainvälisen Reach for Change -organisaation sekä latvialaisen Creative Ideas -organisaation kanssa. Toiseksi Dila on aktivoitunut Kaiserswerther diakoniatoimijoiden verkoston suuntaan ja Dilan diakonia- ja kehitysjohtaja Anne-Maria Karjalainen valittiin organisaation hallitukseen pohjoismaiden edustajana.

Dilan diakonia- ja kehitysjohtaja Anne-Maria Karjalainen (vas.) valittiin Pohjoismaiden edustajaksi Kaiserswerther diakoniaverkoston hallitukseen. Kuvassa keskellä Karjalaisen edeltäjä Pohjoismaiden edustajana, Terttu Pohjolainen ja oikealla Lahden Diakoniasäätiön toimitusjohtaja Tiina Mäkelä.

Lahden Diakonialaitos liittyi vuoden 2022 alussa jäseneksi myös Eurodiaconia-verkostoon. Tavoitteena on verkostoitua diakoniatoimijoiden kanssa ja hakea myös yhteisiä kehittämisrahoituksia erityisesti nuoriso- ja työllisyyspalveluiden kehittämiseen. Olemme osallistumassa syykuussa Access to Employment verkostotapaamiseen Latviassa, jossa myös esittelemme Dilan Digi-pajan toimintaa.

Mikäli haluat verkostoitua kanssamme kansainvälisen työ puitteissa, niin ota yhteyttä Dilan diakonia- ja kehitysjohtaja Anne-Maria Karjalaiseen: anne-maria.karjalainen@dila.fi tai 040 6876678.