Sotainvalidien laitoshoito

Huolenpitoa Sotainvalideista vuosikymmenien ajan

Olemme tarjonneet Lahden Diakonialaitoksella sotiemme veteraaneille ja sotainvalideille laitoshoitoa jo vuodesta 1985. Ensin Sotainvalidien Veljeskodissa aina vuoteen 2017 asti ja sen jälkeen Dila-kodeissa.

Meille on kunnia-asia, että pidämme hyvää huolta jokaisesta Veljestä niin kauan kuin heidän laitoshoidolleen on tarvetta.  Tavoitteemme on tukea jokaisen Sotainvalidin hyvinvointia, turvallisuutta ja hyvää elämänlaatua sekä kunnioittaa heidän itsenäisyyttään ja yksityisyyttään. Dila-kodeissa tarjoamme viihtyisän ympäristön vanheta.

Sotainvalidien palveluneuvonta

Sotainvalidien palveluneuvoja ohjaa ja opastaa sotainvalideja, heidän puolisojaan ja leskiään palveluihin ja etuuksiin liittyvissä asioissa. Palveluneuvoja on myös niiden sotainvalidien käytettävissä, jotka asuvat vielä omassa kodissaan.

Lahden Diakonialaitos vastaa Päijät-Hämeen alueen sotainvalidien palveluneuvonnasta. Palveluneuvonnan tuottaa ONNIhoiva ja palveluneuvojana toimii terveydenhoitaja Anki Kylämaa: puhelinnumero 044 713 2260 ja sähköposti anki.kylamaa@onnihoiva.fi

Hakeutuminen hoitoon ja hoidon kustannukset

Vuosien 1939–1945 sotiemme johdosta vammautuneilla tai sairastuneilla sotainvalideilla, joiden haitta-aste on vähintään 10 %, on mahdollisuus päästä laitoshoitoon Valtiokonttorin kustantamana. Laitoshoitoa varten tarvitaan maksusitoumus, jota haetaan Valtiokonttorista. Hakemukseen tarvitaan mukaan lääkärin lausunto. Palveluneuvoja voi auttaa hakemuksen täyttämisessä.

Hoidon sisältö

Sotainvalidilla on mahdollisuus tulla joko intervallihoitoon tai pysyvään laitoshoitoon.

Ympärivuorokautiseen hoitoon sisältyvät asuminen, hoiva ja lääketieteellinen hoito, ateriapalvelu täysihoitona ja tarvittaessa kuntoutus. Myös elämän loppuvaiheen hoito kuuluu sotainvalidien ympärivuorokautiseen hoitoon.

Intervallihoidossa sotainvalidi asuu vielä kotona, mutta käy ajoittain kuntoutuspalveluita tuottavassa yksikössä 2-3 viikon pituisilla hoitojaksoilla.

Lisätietoja

Lisätietoja sotainvalidien laitoshoidosta antaa sotainvalidien palveluneuvoja ja lisäksi Lahden Diakonialaitoksen asumispalvelut
p. 040 715 4586 (arkisin klo. 8.00 – 15.00)
asumispalvelut@dila.fi