Lyhytaikaishoito

Turvallista hoitoa tilapäisiin ja kiireellisiin tarpeisiin

Tarjoamme Dila-kodeissa myös asumista ja hoivaa ikäihmisille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista ja kiireellistä apua arkeensa.

Palvelumme lähtökohtana on iäkkäiden ihmisten erilaisuutta arvostava ja lämmin kohtaaminen kaikissa arjen tilanteissa. Haluamme tarjota hyvää ja turvallista hoitoa silloin, kun omat voimavarat eivät riitä omassa kodissa asumiseen ja ikäihminen tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa ja apua tilapäisesti.

Dila-koteihin kuuluvat Marie- ja Betel-koti. Marie-koti on muistisairaiden hoitoon erikoistunut hoivakoti ja sen tilat onkin suunniteltu erityisesti muistisairaiden ikäihmisten tarpeisiin. Marie-kodissa asukkaat voivat liikkua sisätiloissa ja omalla piha-alueella vapaasti ja turvallisesti. Betel-koti sijaitsee Lahden ydinkeskustan Dilakorttelissa vehreän Erkonpuiston laidalla.  Betel-kodin asukkaiden käytössä on myös Diakonialaitoksen sisäpihan Tammipuisto.

Marie-kodin käyntiosoite on Kasakkamäentie 16, 15800 Lahti.

Betel-kodin käyntiosoite on Sibeliuksenkatu 6 B, 15110 Lahti.

Lyhytaikaishoitoon hakeutuminen

Hoitoon on mahdollista tulla PHHYKY:n myöntämällä lyhytaikaisen hoidon palvelusetelillä tai yksityisesti itse maksaen. Kunnan myöntämää omaishoidon tai lyhytaikaishoidon palvelusetelijaksoa on myös mahdollista jatkaa yksityisesti itse maksaen.

Hoidon sisältö ja hoitomaksut

Lyhytaikaishoitoon sisältyy seuraavat palvelut:

  • Asukkaan hoito ja hoiva
  • Ateriapalvelu täysihoitoperiaatteella
  • Huoneen siisteydestä huolehtiminen
  • Mahdollisuus osallistua ryhmäkuntoiluun
  • Mahdollisuus osallistua Dilakorttelin tapahtumiin ja yksikössä järjestettävään ohjelmaan asukkaan toiveiden mukaan

Hoitomaksut muodostuvat seuraavasti:

Betel-koti Marie-koti
Kunnan myöntämä
palveluseteli 90 € / vrk
Kunnan myöntämä
palveluseteli 90 € / vrk
Asiakkaan omavastuu
47,00 € / vrk
Asiakkaan omavastuu
47,00 € / vrk
Yhteensä 137,00 € / vrk Yhteensä 137,00 € / vrk

 

Tarjoamme lyhytaikaishoitoa kiireellisiin ja tilapäisiin tarpeisiin myös ilman kunnan myöntämää palveluseteliä. Lyhytaikaishoidon kokonaishinta täysin omakustanteisesti on Betel- ja Marie-kodissa 137 €/vrk.

Lisätietoja lyhytaikaishoidosta

p. 044 713 2020 (arkisin klo. 8.00–15.00)
asumispalvelut@dila.fi