Askelmat-osallisuuspolku

ASKELMAT – Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä

ASKELMAT -hanke hakee ratkaisuja osatyökykyisten, työelämän ulkopuolella olevien alle 30-vuotiaiden nuorten työ- ja koulutuspolun mahdollistamiseen niiden nuorten osalta, joilla työllistyminen ei ole mahdollista ilman pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista työ- ja toimintakyvyn tukemista. Hankkeessa ratkaistaan ns. pitkän työllistymispolun vaativien nuorten palvelukatvetta. Lahden Diakonialaitoksen, Harjulan Setlementti Ry:n ja LAB ammattikorkeakoulun yhteistyöllä selkiytetään osatyökykyisten nuorten palvelupolkuja ja hanke kehittää kolmannen sektorin palvelukokonaisuutta ja yhteistyöverkostoja nuorten osatyökykyisten työllistymisen tueksi. Hankkeessa yhteiskehitetään Lahden kaupungin alueella toimivien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa portaittain etenevä työllisyyttä kohti johtava Askel askeleelta -osallisuuspolku, joka motivoi nuorta ja tuo nuorelle vastuuta askel askeleelta enemmän. Hankkeella halutaan nostaa esiin vaikeimmin työllistyvien henkilöiden potentiaali työmarkkinoilla sekä tukea heidän voimavarojaan. Askelmat toimii ESR-rahoitteisesti ajalla 1.5.2021-31.3.2023.

Askelmat -hanke auttaa nuorta löytämään juuri hänelle soveltuvan etenemispolun yksilöllisen tuen avulla. Työntekijä auttaa nuorta valitsemaan juuri hänelle soveltuvia ratkaisuja jatkopoluttaen nuoren Lahden Diakonialaitoksen omiin palveluihin (esim. työllisyyspalveluiden palvelutarjooma tai Tukea vapaaehtoisuuteen -hanke) tai Harjulan Setlementin palveluihin.

Lisätietoja

Projektikoordinaattori Suvi Immonen
044 7132 029
suvi.immonen@dila.fi

 

Sosionomiopinnot valmiiksi - Osallisuuskortteli - Dila

Cumulus

Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020

Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto